UPSC, la Expoziția GRAFIKA din incinta Universității Naționale de Arte „George Enescu”, Iași

În data de 26 februarie 2024, în incinta Galeriei Aparte din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, a avut loc vernisajul expoziției GRAFIKA, expoziție a artiștilor, profesorilor, studenților și absolvenților Facultății de Arte Plastice și Design din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Expoziția de grafică va fi deschisă pentru public până la data de 10 martie 2024. Expoziția a fost organizată de către Adrian Stoleriu, decan al Facultății de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași și Ana Simac, decan al Facultății de Arte Plastice și Design, UPSC Chișinău.

În cadrul expoziției au fost expuse circa 30 de lucrări ale studenților și profesorilor Facultății de Arte Plastice și Design, care oglindesc varietatea elementelor de limbaj plastic, spectrul larg de tehnici și mijloace de expresie, practicate la programul de studii Grafica.

În expoziție, au fost prezentate diverse tehnici ale gravurii, grafică de carte, postere, art-obiecte și grafică digitală. Lucrările studenților din expoziție prezintă teme de studiu din anul I-IV, precum și lucrări de licență, master ale absolvenților. Cadrele didactice au prezentat o serie de lucrări realizate în diverse tehnici: linogravură, tipar mixt-tehnică de autor, xilogravură, grafică digitală și caligrafie.

Expoziția a fost realizată în baza Acordului de colaborare dintre instituții, a fost lansată de Decanul Facultății de Arte vizuale și Design a Universității din Iași Adrian Stoleriu, profesorul universitar Atena Simionescu, Decanul Facultății de Arte Plastice și Design, UPS „I. Creangă” din Chișinău, dna Ana Simac și profesorii Simion Zamșa, Elena Karacențev, Alexandru Ermurache și Roșca Ruslan.

În cadrul expoziției, și-au expus lucrările:

Cadrele didactice:

Zamșa Simion;
Karacențev Elena;
Roșca Ruslan;
Herța Valeriu;
Castravăț Andrei;
Ermurache Alexandru;
Tverdohleb Igor;
Lagaeva Tatiana.

Studenții și absolvenții:

Doni Maria;
Ivanov Vasman;
Ciobanu Anastasia;
Tcheishvili Marina;
Jîmbei Corina Simona;
Nazareva Maria;
Bagrin Victoria;
Jigău Denis;
Caraulan Vlad;
Gulic Anton;
Sommer Anastasia;
Jalauc Patricia-Andreea;
Brăilă Ștefan;
Enache Călin.

Facultatea de Arte Plastice și Design, aduce sincere mulțumiri Decanului facultății Adrian Stoleriu și întregului corp profesoral didactic pentru invitație, colaborare și organizarea acestui eveniment artistic.

Loading