UPSC a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Centrul Internaţional „La Strada”

Astăzi, 22 februarie 2024, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, reprezentată de Rectorul universității – Alexandra Barbăneagră, dr., conf. univ. și A.O. Centrul Internaţional „La Strada”, reprezentat de Directoarea executivă– Elena Botezatu, în scopul dezvoltării durabile, au semnat un Memorandum de Înțelegere, care este valabil pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.

Obiectivele principale stipulate în Memorandum se referă la dezvoltarea capacităţilor profesioniştilor, studenţilor, masteranzilor implicaţi în activităţi instructiv-educative, pe subiectele ce ţin de siguranţa copiilor în mediul online şi relaţii armonioase în familie; organizarea şi participarea în activităţi educaţionale comune (webinare, ateliere de lucru etc.) în vederea diseminării bunelor practici; facilitarea procesului de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice în domeniul protecţiei familiei şi copilului etc. De asemenea, în baza documentului bilateral semant, se va pune accent pe dezvoltarea oportunităţilor de voluntariat pentru studenţi, masteranzi ai UPSC, precum și pe dezvoltarea altor activităţi care se încadrează în condiţiile acestui Memorandum de Înțelegere.

La eveniment, a fost prezentă dna dr. conf. univ Nina Garștea, decan al Facultății de Științe ale Educației, UPSC, dna dr. conf. univ., prodecan Valentina Ciobanu, precum și reprezentanții „La Strada”: dna Veronica Maievschi, directoare programul Copii, Elena Căpățînă, comunicatoarea La Strada Moldova.

De comun acord, părțile semnatare și-au exprimat dorința de colaborare și tendința spre crearea de noi oportunități bilateral benefice și obținerea de rezultate remarcabile.

Loading