Cadrele didactice instruite privind aplicarea conceptului universitar de inter/-transdisciplinaritate

În perioada 21 – 22 februarie 2024 au continuat activitățile aplicative și de formare a cadrelor didactice universitare privind integrarea conceptului de inter/-transdisciplinaritate în programele de studii superioare din domeniul Științe ale Educației.

La sesiunile de formare profesională s-au înscris 80 de cadre didactice de la cele 8 facultăți ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, interesate să exploreze perspectivele și limitele implementării noului concept în programele de studii, la toate trei niveluri: licență, master, doctorat.

Activitățile interactive, consolidate în echipe interdisciplinare, au facilitat elaborarea designului unui proiect curricular la nivel de temă, unitate de curs, curriculum, program din perspectivă inter/-transdisciplinară. Proiectele de grup urmează a fi dezvoltate și prezentate săptămâna viitoare.

Conceptul universitar de inter/-transdisciplinaritate și sesiunile de instruire sunt realizate de domnul Florin FRUMOS, Conf. univ. Dr., Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, în cadrul subproiectului UPSC: „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii” (ACRVP), Proiectul Învățământul Superior din Moldova, implementat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, finanțat de Banca Mondială.

Loading