Cadre științifico-didactice ale UPSC au obținut titlul de membru al Comisiilor de profil din cadrul ANACEC. Felicitări!

Comunitatea academică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, cu onoare și prețuire, exprimă felicitări colegilor pentru câștigarea concursului și obținerea titlului de membru al comisiilor de profil din cadrul ANACEC, urându-le multă inspirație, forțe creatoare, realizări frumoase și rezultate prodigioase!

  • Comisia de profil în cercetare și inovare:

CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat, profesor universitar
RACU Igor, doctor habilitat, profesor universitar

  • Comisia de profil în învățământul superior:

VÎRLAN Maria, doctor, profesor universitar

  • Comisia de profil în domeniul formării profesionale continue:

CEPRAGA Lucia, doctor, conferențiar universitar
AFANAS Aliona, doctor habilitat, profesor universitar
POGOLȘA Lilia, doctor habilitat, profesor universitar

  • Comisia de profil în învățământul profesional tehnic

VACARCIUC Mariana, doctor, conferențiar universitar.

Felicitări!

Loading