UPSC, la simpozionul cu participare internațională „Practici integrative pentru prevenirea și combarea fenomenului bulling în organizațiile școlare”

Vineri, 16 februarie 2024, în baza Acordului de parteneriat în cadrul proiectului educațional „The world is a stage” cu Inspectoratul Școlar Județean, Buzău, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Nehoiu, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Buzău, și-a desfășurat lucrările simpozionul cu participare internațională „Practici integrative pentru prevenirea și combarea fenomenului bulling în organizațiile școlare”.

Evenimentul, desfășurat în format mixt, a întrunit circa 150 de participanți din R. Moldova și România: cercetători științifici, profesori universitari, cadre didactice și doctoranzi.

În debutul evenimentului, cu un cuvânt de salut, s-au adresat participanților dna inspector școlar general adjunct Daniela LAPTOIU, dna prorector, dr. hab. prof. univ. Diana ANTOCI și dna dr. conf. univ. Nina GARȘTEA, decan, Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Simpozionul a fost moderat de dna Ecaterina ȚĂRNĂ, dr. hab., conf. univ., catedra Științe ale Educației și Management, UPSC în parteneriat cu dna Cristina TĂNĂSESCU, prof., doctoranda UPSC și dna Ionela VOICU, prof., Buzău, România.

În cadrul evenimentului științific, au fost diseminate experiențe și bune practici educaționale în diminuarea fenomenului bullyng; modalități de manifestare a agresivității la elevi în context școlar; strategii de combatere a fenomenului bullyng în școli; educația antibullyng prin mesajul etic și estetic al textelor literare etc.

Adresăm mulțumiri partenerilor, dar și tuturor participanților care au dat curs invitației la acest forum științific.

Loading