Lansarea sesiunilor de instruire a cursului de formare „Dezvoltarea si implementarea manualelor digitale interactive pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar”

La 10 februarie 2024, a avut loc lansarea sesiunilor de instruire a cursului de formare Dezvoltarea si implementarea manualelor digitale interactive pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar. Cursul se desfășoară sub egida proiectului internațional: ENSURING QUALITY TEACHING AND LEARNING IN A DIGITAL AGE: DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF E-TEXTBOOKS, „EuDigBook”, ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH, nr. de referință: 101126852 – DLV-101126852, implementat în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău.

Cursul promovat în cadrul proiectului este unul interdisciplinar, adaptat la politicile naționale și EU referitor la digitalizarea procesului educațional prin dezvoltarea și implementarea manualelor digitale interactive. Instruirile se organizează de membrii catedrei Informatică și Tehnologii Informaționale, Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale (dr., conf. univ., Tatiana Chiriac; dr., conf. univ., Nicolae Balmuș; drd., asistent univ., Olesea Sîrghi) și catedra Filologie Romanică și Germanică, Facultatea Limbi și Literaturi Străine (dr., conf.univ., Ana Bulat-Guzun).

Obiectivele urmărite:

  • dezvoltarea manualelor digitale interactive autentice și personalizate în cadrul disciplinelor școlare precum fizica, matematica, limba română, limbi străine, biologie, istorie, învățământ primar etc.;
  • sporirea nivelului de competențe digitale ale cadrelor didactice prevăzute în Cadrul european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice DigCompEdu și în acord cu prevederile Cadrului de competențe digitale al cadrelor didactice din educație, aprobate de MEC (ordinul 1110 din 04.09.2023);
  • promovarea și consolidarea domeniului de integrare TIC în cariera didactică pe tot parcursul vieții, accentul fiind pus pe formarea „profesorilor-dezvoltatori” de conținut educațional digital.

Susținem inițiativa echipei de formare, cât și a tuturor cadrelor didactice care s-au înscris la formare, și le urăm să-și îmbunătățească, cu încredere, competența digitală și profesională pentru valorificarea domeniului de dezvoltare și implementare a manualelor digitale interactive!

Loading