Profesori de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în mobilitate la UPSC, în cadrul programului Erasmus +

În perioada 04 – 08 decembrie 2023, profesorii universitari Zotic Vasile, conf.univ., dr.; Puiu Viorel, șef lucrări, dr.; Alexandru Diana-Elena, șef lucrări, dr., de la Facultatea de Geografie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România au desfășurat o mobilitate academică de predare și de formare la Facultatea de Geografie a Universitatății Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în cadrul Programului de Mobilitate Erasmus+.

Profesorii universitari au avut întrevederi cu decanul Facultății de Geografie, conf.univ. Ion Mironov, cu șefa Catedrei Geografie și Turism, conf.univ., dr. Elena Sochircă, membrii catedrei facultății și cu studenții. În dialogul cu administrația și cadrele didactice ale UPSC s-a accentuat importanța relațiilor de colaborare și a schimbului de experiență și de bune practici la nivel academic și administrativ.

Cadre didactice și studenți de la ciclurile licență și master de la toate specializările ai Facultății de Geografie au participat la prelegeri pe subiecte precum:

  • „Probleme demografice actuale – cauze si efecte ale declinului demografic cu exemplificări comparative România – alte state din Europa de Est”;
  • „Echipamente și tehnici esențiale pentru practicarea drumeției montane.” Au fost prezentate aspecte de infrastructură și marcaje turistice, echipamente colective și individuale, principii generale de organizare și desfășurare a drumețiilor, gestionarea problemelor din teren și adaptarea la condițiile montane.

Mobilitatea a servit drept platformă de stabilire de contacte și consolidare de relații profesionale între universități. Ca rezultat al activităților de predare și formare realizate au fost stabilite relații de colaborare cu profesorii universitari și studenții facultății, au fost lansate invitații de participare la conferințe științifice, proiecte de cercetare, de publicare a rezultatelor cercetării științifice în revistele universității etc.

Profesorii universitari au avut aplicații de teren ce țin de evaluarea potențialului turistic în Republica Moldova și a oportunităților de dezvoltare a turismului din țară, în acest sens vizitând Parcul Național „Orheiul Vechi” și Cetatea Soroca.

Profesorii de la Universitatea Babeș-Bolyai Zotic Vasile, conf.univ., dr.; Puiu Viorel, șef lucrări, dr.; Alexandru Diana-Elena, șef lucrări, dr. au atins toate obiectivele trasate în cadrul mobilității de predare și formare, promovând în același timp prioritățile Programului Erasmus+ printre care cele de interculturalitate, multiculturalitate, participare la viață democratică, valori comune și angajament civic, grija față de mediu și conservarea naturii.

Loading