UPSC, la Forumul Pedagogic Internațional în UTA Găgăuzia „Adaptarea sistemelor de învățământ la provocări moderne: strategii și căi de dezvoltare”

„ADAPTAREA SISTEMELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA PROVOCĂRI MODERNE: STRATEGII ȘI CĂI DE DEZVOLTARE” a fost genericul celei de-a 4-a ediții a Forumului Pedagogic Internațional desfășurat, în UTA Găgăuzia, în perioada 06 – 07 decembrie 2023.

Evenimentul a întrunit peste 700 de participanți offline și online – reprezentanți ai comunității pedagogice din Moldova și alte 12 țări: România, Turcia, Bulgaria, Ucraina, Germania, Rusia, Kazahstan, SUA, China, etc.

Forumul a fost organizat de Direcția Generală Învățământ Găgăuzia cu sprijinul Comitetului Executiv al Găgăuziei, în parteneriat cu Universitatea de Stat Comrat, Centrul de Cercetare „M.V. Marunevici.”

În sesiunea plenară a celui de-al IV-lea Forum Pedagogic Internațional s-au discutat despre provocările cu care se confruntă învățământul modern.

Șefa Direcției Generale de Învățământ din Găgăuzia, Natalia Kristeva, adresându-se tuturor participanților cu un discurs de bun venit, a subliniat principalele obiective ale forumului. A subliniat că în munca profesională pedagogii se confruntă  cu diverse provocări, dificultăți și doar printr-o interacțiune dirijată, comună se pot găsi modalități optime de a ne dezvolta și îmbunătăți practica didactică.

Programul forumului a fost bogat și variat. Acesta a inclus alocuțiuni susținute de experți de top în diverse domenii ale predării, precum și prezentări de articole științifice.

Vorbitorii sesiunii plenare au fost:

  • Anatol GREMALSCHI, dr. hab., prof. univ., Director Institutul de Politici Publice, ex-ministru al Educației al Republicii Moldova;
  • Daniela MUNKA-AFTENEV, dr,  șef adjunct, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău;
  • Alexandra BARBANEAGRĂ, dr. conf., Rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”,  
  • Lucia CĂLDARE-ARGINT, dr.. șef. Departament Expertiză Educațională Generală, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;
  • Svetlana TURCHAK, director Școala Privată „Dezvoltare”, Tiraspol, RM;

Moderatorul sesiunii plenare – Maria IANIOGLO,dr. conf., Universitatea de Stat Comrat.

Participanții au discutat despre problemele de evaluare în era inteligenței artificiale, principalele direcții și căii în dezvoltarea educației multilingve, calitățile importante ale unui lider, problemele ecologiei relațiilor educaționale și multe altele.

Rectorul UPSC, dna Alexandra BARBĂNEAGRĂ în alocuțiunea sa la Forum privind Formarea cadrelor didactice pentru comunicarea multilingvă, a subliniat faptul că formarea competențelor lingvistice de comunicare sunt esențiale pentru crearea unui spațiu european și național al educației, fiind indispensabile pentru mobilitatea, cooperarea și înțelegerea reciprocă atât în Republica Moldova, cât și dincolo de frontiere. A relevat că a învăța o limbă nematernă, străină înseamnă a crea o punte de legătură cu alți oameni, alte societăți, înseamnă a înțelege alte popoare, alte culturi,  a depăși barierele culturale și lingvistice. S-a referit la faptul că educația multilingvă pornește de la cunoașterea limbii și culturii materne, iar pentru a promova multilingvismul în RM este necesar a studia modelele existente în lume, dar și a elabora propriile modele de educație multilingvă specifice pentru Republica Moldova.

Participanții la forum au avut ocazia să discute despre provocările profesionale actuale, să facă schimb de experiență. Subiectele expuse au dus la concluzia că educația trebuie să fie modernă și să răspundă nevoilor vremii, să țină cont de toate schimbările care au loc în lumea modernă și, cel mai important, să pregătească elevii pentru o adaptare cu succes și să lucreze într-o societate în schimbare rapidă.

Loading