La Facultatea de Arte Plastice și Design a UPSC, atelier didactico-științific pentru masteranzii de la USM

În data de 1 decembrie 2023, Facultatea de Arte Plastice și Design de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a fost gazdă primitoare pentru masteranzii din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie – Universitatea de Stat din Moldova, programul de studii Managementul Patrimoniului Cultural, însoțiți de domnul profesor Sergiu Matveev, USM.

Studenții au asistat cu interes la un atelier didactico-științific cu tema „PATRIMONIUL ARTISTIC – VALOARE CULTURALĂ ȘI EDUCATIVĂ”, moderat de doamna Ludmila Moisei, dr., lect. univ.

În cadrul vizitei, masteranzii USM au avut oportunitatea de a explora activitățile atelierelor de studiu a Facultății de Arte Plastice și Design: dl Valeriu Herța, profesor în cadrul Facultății Arte Plastice și Design a prezentat cu măiestrie un master-class de caligrafie; ulterior, dna Ecaterina Ajder, Maestru în Arte, artist plastic, a ghidat studenții în atelierul de tapiserie, și dl Baida Valentin, ceramist, le-a comunicat mai multe aspecte interesante din arta ceramicii în cadrul atelierului de ceramică.

Evenimentul s-a încheiat cu vizita în Muzeul Facultății de Arte Plastice și Design a UPSC, care prezintă obiecte ale tezelor de licență și master, elaborate de absolvenți.

Loading