Educația pentru pace, deziderat primordial pentru generațiile în creștere

În scopul stimulării studenților pentru valorificarea artei teatrale, precum și pentru sensibilizarea acestora vis-a-vis de problemele sociale și pagubele enorme provocate de către război și lupta pentru putere, laEntrul de Cultură „Ginta Latină”, în data de 25 noiembrie 2023, a fost jucată piesa „Macbeth”, o tragedie scrisă de William Shakespeare în anul 1606, tematică actuală timpurilor noastre, când lupta pentru putere capătă amploare și crima naște crimă.

Studenți și cadre didactice de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, dar și de la Academia de studii Economice, au vizionat acest spectacol. La eveniment, a participat și Doamna conf. univ., dr. Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, Prorector pentru Relații Internaționale și Cooperare, UPSC, care, în alocuțiunea sa, a subliniat importanța educației tinerei generații în valorile păcii, cunoașterii istoriei și informarea privind pagubele imense pricinuite de război și lupta pentru putere.

Spectacolul, cu un puternic impact emoțional, jucat în 2 acte, a fost dedicat Ucrainei si eforturilor acestei țări pentru a-și apăra integritatea. Resursele financiare acumulate în urma vânzării biletelor vor fi îndreptate spre ajutorarea Ucrainei. Evenimentul a fost organizat cu suportul Ministerului Culturii și al Ambasadei Ucrainei la Chișinău.

Loading