Seminar instructiv pentru studenți: „Dreptul tinerilor din domeniul educației și piața muncii din Republica Moldova”

În data de 23 noiembrie 2023, studenții de la Facultatea de Arte Plastice și Design, din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, au participat la un seminar de instruire, organizat în baza acordului de colaborare încheiat între Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC), cu genericul „Dreptul tinerilor din domeniul educației și piața muncii din Republica Moldova”.

Seminarul a fost dedicat studenților din anii absolvenți, în scopul sporirii cunoștințelor tinerilor, viitori angajați, privind piața muncii din Republica Moldova, în cadrul proiectului „Dreptul tinerilor la locul de muncă”, lansat de CNSM și fundația Friedrich Ebert.

O temă aparte din seminar a constituit beneficiile oferite de statutul obținut de cadrul didactic debutant, absolvent al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, angajat ca tânăr specialist din domeniul Științe ale Educației. A fost discutat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la încadrarea absolvenților programelor de studii profesional tehnice și superioare în câmpul muncii din domeniul Științe ale educației sau dintr-un domeniu echivalent/conex.

Evenimentul a fost moderat de către Uliana Culea, dr., conf.univ., președintele Comitetului sindical Studențesc UPSC, formator sindical național. Menționăm că asemenea activități au fost desfășurate la toate Facultățile din cadrul UPSC.

Loading