Ziua Limbilor Europei

Începând cu 2001, Consiliul Europei și Comisia Europeană sărbătoresc, în fiecare an, pe data de 26 septembrie, Ziua Limbilor Europei, sărbătorită în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Euripene.

Ziua Limbilor Europei are ca scop să aducă, în atenția publicului, marea varietate lingvistică din Europa, să promoveze patrimoniul cultural și diversitatea lingvistică, să încurajeze oamenii de orice vârstă să învețe limbi străine, precum și să promoveze profesia de traducător, de interpret și alte profesii legate de domeniul lingvistic.

Uniunea Europeană se caracterizează prin diversitatea sa culturală și lingvistică, iar limbile vorbite în țările UE reprezintă o componentă esențială a patrimoniului său cultural. Iată de ce, UE sprijină multilingvismul în programele sale și în activitatea instituțiilor europene.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a UPSC, studenții și masteranzii studiază limba franceză, engleză, italiană și germană, în dependență de programul de studii ales, studiază limba cu cadre didactice, vorbitori nativi de limba pe care o predau. La fel, în baza multiplelor Acorduri de colaborare cu mai multe țări din Europa, UPSC creează condiții de mobilitate academică, atât pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, cât și pentru cadrele didactice. Astfel, dintotdeauna, dar, mai ales, în contextul în care R. Moldova a căpătat statutul de țară candidat în UE, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău accentuează necesitatea studierii limbilor străine și a cunoașterii particularităților multilingvismului, acesta fiind un avantaj, dar și un angajament.

Limba română, în cadrul Uniunii Europene:

  • Limba română a devenit limbă oficială a Uniunii Eurpene în 2027
  • Limba română este una dintre cele 5 limbi în care se oficiază slujbe pe muntele Athos
  • Aproape 40% din totalul cuvintelor din vocabularul limbii române provin din franceză și italiană
  • Avem 3 cuvinte care ne reprezintă tradițiile în patrimoniul cultural UNESCO: „dor”, „doină”, „colind”
  • Cuvintele „dor” și „doină” nu pot fi traduse cu exactitate în altă limbă
  • Cel mai lung cuvânt în limba română se află pe locul 3 în topul celor mai mari cuvinte din Europa. (Este un cuvânt greu de pronunțat, cu doar 44 de litere: pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză – definește o boală a plămânilor provocată de inhalarea prafului de siliciu vulcanic.
  • Unul dintre primii poligloți români este considerat Neagoie Basarab domnitorul Țării Românești (1512 – 1521), cunoștea româna (limba maternă), slavona, greaca, latina, turca, germana și maghiara.

Uniunea Europeană numără 24 de limbi oficiale:

1958 – neerlandeză, franceză, germană, italiană
1973 – daneză, engleză
1981 – greacă
1986 – portugheză, spaniolă
1995 – finlandeză, suedeză
2004 – cehă, estonă, maghiară, letonă, lituaniană, malteză, poloneză, slovacă, slovenă
2007 – bulgară, irlandeză, română
2013 – croată

Limba engleză rămâne limbă oficială a UE, chiar și după retragerea Regatului Unit din UE, și limbă oficială și de lucru a instituțiilor Uniunii atâta timp cât este prevăzută, ca atare, în Regulamentul nr. 1.

Loading