Conferința „Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane”

„Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane”, ediția a III-a a fost genericul Conferința naționale cu participare internațională, desfășurată astăzi, 12 mai 2023, în contextul Zilei Internaționale a Familie, marcată anual în data de 15 mai.

În deschiderea evenimentului, cu un cuvânt de salut și subliniere a importanței educației în familie, s-a adresat participanților dna conf. univ. dr. Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, dr., conferențiar universitar, Prorector pentru relații internaționale și cooperare, UPSC, Larisa CUZNEȚOV, dr. hab., profesor universitar și dna Valentina CIOBANU dr., conferențiar universitar, prodecanul Facultății de Științe ale Educației, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

De asemenea, la eveniment au participat: Carolina CALARAȘ, dr., conf. univ., UPS ”Ion Creangă”; Olga RAILEANU, dr., conf. univ., UPS ”Ion Creangă”; Sergiu SANDULEAC, dr., conf. univ., UPS ”Ion Creangă”; Dorin OPRIȘ, dr. hab., prof. univ., Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia; Ioana Roxana IORDACHE, director adjunct la Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc”, Piatra-Neamţ, România.

Desfășurată în format mixt, Conferința ştiinţifică a accentuat abordarea teoretică și praxiologică a educației prin valori și pentru valori în contextul învățării pe parcursul vieții și pe valorificarea experienței avansate; a bunelor practici de cultivare moral-spirituală a copiilor, tinerilor și adulților.

Conferința științifică a întrunit participanți din R. Moldova și România: profesori universitari, cadre didactice care activează în sistemul educațional preuniversitar, doctoranzi, masteranzi și studenți.

Participanții la conferință au prezentat comunicările în baza cercetărilor științifice realizate în cadrul a două ateliere tematice: 1. Familia ca proiect existențial: cultura managementului familial; 2. Formarea competențelor parentale: educația copiilor în cadrul familiei.

Aducem mulțumiri moderatorilor: dr. hab., prof. univ. Larisa CUZNEȚOV , dr. conf. univ. Olga RAILEANU și participanților la acest eveniment pentru diseminarea rezultatelor cercetării, pentru interesul manifestat, implicare activă în cadrul evenimentului, comunicare constructivă și schimb de bune practici!

Gratitudine și respect dnei Larisa CUZNEȚOV, dr. hab., prof. univ., dnei Olga RAILEANU, dr. conf. univ., dnei Carolina CALARAȘ, dr., conf. univ. și comitetului de organizare pentru contribuția substanțială adusă în organizarea și desfășurarea evenimentului.

Loading