Felicitări profesorului universitar, doctorului habilitat Mihail Popa!

Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, precum și întreaga comunitate academică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, felicită călduros profesorul universitar, doctor habilitat, Doctor Honoris Causa al UST, Mihail POPA, cu obținerea titlului onorific MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI!

Menționăm că, profesorul universitar Mihail POPA activează la facultatea MTI din anul 1996.

Interesele sale științifice sunt legate de procesele invariante din teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale, algebrele Lie și algebrele gradate comutative, funcțiile generatoare și seria Hilbert, teoria orbitei și teoria stabilității Lyapunov etc.

Unul dintre rezultatele ştiinţifice remarcabile, obținute de Domnia sa, ţine de soluţionarea problemei generalizate a centrului şi a focarului pentru sistemele diferenţiale polinomiale.

Profesorul universitar Mihail POPA este unul din fondatorii și conducătorii Seminarului Științific „Ecuații diferențiale și algebre”, care activează cu regularitate la facultatea FMTI din anul 2002.

Este autorul a 10 cărți științifico-didactice: monografii și manuale pentru studenți, masteranzi, doctoranzi.

A pregătit 10 doctori în științe fizico-matematice.

A fost conducător de proiecte privind organizarea a multiple conferințe științifice internaționale, conducător și executor în cadrul programelor de stat și proiectelor de cercetare instituționale.

Este membru al Comisiei de experți ANACEC; membru în colegiul de redacție al revistelor științifice „ROMAI Journal”, „Buletinul AŞM. Matematica”, „Acta et Commentationes. Științe Exacte și ale Naturii”.

Este laureat al premiilor „Academicianul Constantin Sibirschi” și „Dimitrie Cantemir”.

La mulți ani și la multe alte realizări frumoase, Stimate Domnule MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MIHAIL POPA!

Loading