Târgul de cariere, sesiunea a 2-a

La data de 17.02.2023, Centrul Consiliere și Ghidare în Carieră în parteneriat colaborativ cu Ministerul Educației și Cercetării, a demarat Târgul de cariere „Angajarea absolvenților în câmpul muncii – Domeniul Educație/Științe ale Educației”, sesiunea II – învățământ cu frecvență la zi ciclul I (licență) și ciclul II (masterat).

Invitat : Eudochia Ceban, specialist MEC, Direcția Învățământ Profesional Tehnic

La acest eveniment au fost invitați:

  • Direcția Management Academic și Asigurarea calității;
  • Decanii facultăților universității;
  • Președinții comisiilor de ghidare și consiliere în carieră la facultate;
  • Absolvenții programelor de studii învățământ cu frecvență la zi ciclul I (licență) și II (masterat) care nu sunt angajați și au vechime didactică 0 ani;
  • Absolvenții programelor de studii învățământ cu frecvență la zi ciclul I (licență) de la alt domeniu decât Științe ale Educației, dar aferent calificării inițiale, în care aceștia au absolvit în perioada studiilorsuperioare de licență programul unui modul psihopedagogic.

Acest eveniment a avut drept scop informarea absolvenților programelor de studii în domeniul Științe ale educației cu privire la oportunitățile procesului de repartizare de către minister în câmpul muncii și motivarea absolvenților pentru a se angaja în câmpul muncii conform repartizării ministerului.

La finele sesiunii absolvenții au avut posibilitatea de a găsi răspunsurile la întrebările legate de modalitatea de angajare în câmpul muncii. Participanții au apreciat actualitatea, necesitatea și importanța subiectului abordat, implicându-se în discuție. Scopul evenimentului a fost dezvoltarea aptitudinilor de angajare în câmpul muncii, alegerea corectă a unui job cât și informarea viitorilor specialiști despre  profesiile cele mai solicitate pe piaţa muncii.

Loading