Sporim cultura calității instituționale

La data de 03 februarie 2023, Secția Asigurarea Calității și Dezvoltare Curriculară a desfășurat o nouă sesiune de formare vizând sporirea culturii calității instituționale.

Subiectele au vizat asigurarea și monitorizarea calității programelor de studii, inclusiv din perspectiva standardelor de acreditare 1 – 4:

  • Importanța actualizării cadrului normativ instituțional în contextul reformei educaționale din învățământul superior din Republica Moldova
  • Redactarea rapoartelor de autoevaluare în vederea evaluării interne, precum și a evaluării externe
  • Impactul creșterii nivelului de internaționalizare/mobilitate academică asupra calității programelor de studii
  • Conștientizarea impactului social și economical programelor de studii pe piața muncii

Beneficiarii direcți ai formării au fost coordonatorii programelor de studii, ciclul I (licență) și ciclul II (master), managerii subdiviziunilor universitare.

Activitatea a trezit interesul comunității academice UPSC, fapt demonstrat de cei peste 90 de participanți care s-au implicat activ în discuții, au împărtășit cu colegii bunele practici în contextul ariei tematice abordate.

Loading