Susținerea publică a tezelor de master, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

În zilele de 23, 24 și 25 ianuarie 2023, s-au desfășurat sesiunile de susținere a tezelor de master, programele de studii cu 90 credite: Didactica limbii engleze și strategii de comunicare, Teoria și Praxiologia Traducerii și Interpretării (limba engleză), Limba și cultura engleză din cadrul Catedrei Filologie Engleză, Facultatea Limbi și Literaturi Străine, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Venim cu urări de bine și succes pentru absolvenții de la ciclul II de studii, masterat, promoția 2023, care, prin deosebită tenacitate, au demonstrat un înalt nivel de performanțe și dedicație în procesul de studii și la etapa finală – susținerea publică a tezelor.

La fel, aducem mulțumiri Președintelui CEM, dnei conf. univ., dr. Daniela PASCARU, Universitatea de Stat din Moldova, pentru evaluarea minuțioasă și obiectivitate în cadrul susținerii publice a tezelor de master.

La mai mult și la mai mare, dragi masteranzi absolvenți ai UPSC!

Loading