O pierdere umană și profesională irecuperabilă

Cu profundă durere și nemărginit regret, comunitatea academică a UPSC anunță că a trecut, subit, în lumea celor drepți distinsa noastră colegă, doctor conferențiar universitar Victoria BARAGA, cadru științifico-didactic al Catedrei de limbă și literatură română, Facultatea de Filologie și Istorie.

Născută în Chișinău, dna Baraga Victoria rămâne în amintirea noastră ca o fire creativă, sinceră, promotoare de adevăr științific și estetic prin valorile literaturii române și universale. Mereu empatică, prietenoasă și cu mult bun-simț, regretata doctor conferențiar s-a afirmat deplin ca profesionistă și ca iubitoare de neam și prin cursurile fundamentale pe care le-a ținut la programele de formare a pedagogilor-filologi: Literatura universală, Literatura comparată, Bazele comparatisticii; Folclor şi mitologie; Ion Creangă, arta narativă;  Poetica istorică etc.

Regretul comunității noastre este cu atât mai mare cu cât dna Baraga Victoria a reprezentat o emanație a absolvenților eminenți ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, care, după încheierea studiilor, și-a valorificat potențialul profesional tot în cadrul UPSC. De aici, fiind recomandată pentru studiile de doctorat, pe care le-a realizat cu excelență la Universitatea din București. Tot cu excelență a activat, ulterior, la Catedra de limba și literatură română, până când Dumnezeu a chemat-o în Patria Cerească.

În circumstanțele unei imense dureri, exprimăm sincere condoleanțe și compasiune fiicei Octavia, întregii familii, rudelor, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o și au apreciat-o.

Zbor lin și luminos în Împărăția Cerurilor, iubită colegă Baraga Victoria…

 97 – vizualizări în total,  2 – astăzi