Seminarul științifico-metodic „Didactica Biologiei și Chimiei”

La 12 ianuarie 2023, a avut loc ședința Seminarul științifico-metodic „Didactica Biologiei și Chimiei”, organizat în cadrul Facultății Biologie și Chimie a UPSC. Evenimentul a fost coordonat de Președintele Seminarului – dr., prof. univ. Eduard Coropceanu. În cadrul ședinței au fost abordate o serie de subiecte actuale pentru procesul educațional în domeniul științelor naturii, care sunt condiționate de tendințele actuale în formarea tinerelor generații, cât și de exigențele actelor normative naționale și internaționale în domeniu. Au fost prezentate comunicări ale experților din țară și de peste hotare:

  • Gheorghe GÎNJU, doctor în științe biologice, grad didactic superior, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău: „Proiecte ecologice”.
  • Anastasia RUSU, profesor de biologie, grad didactic I, IPLT „Universul”: „Proiectul Educațional Internațional „Alimentația sănătoasă – imperativ în dezvoltarea armoniaoasă la adolescenți”.
  • Valentina GALESCU, profesor de chimie și biologie, grad didactic I, LT „Petre Ștefănucă”, Ialoveni: „Utilizarea echipamentelor digitale în procesul didactic la chimie și biologie”.
  • Ana UNGUREANU, cercetător, Universitatea din Berlin, Germania: „Antibioticele din produsele alimentare și efectul lor ecotoxicologic”.

Au fost explicate condițiile de participare la Conferința Științifico-Practică Internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”. Ediția a X-a (18-19 martie 2023). O atenție deosebită a fost acordată Concursului Internațional „Tânărul cercetător”.

La Seminar au participat peste 700 cadre didactice, studenți și cercetători din țară și de peste hotare. Au fost evidențiate o serie de subiecte care constituie un interes deosebit pentru comunitatea academică și vor fi abordate în cadrul următoarelor ședințe ale Seminarului.

Loading