Mobilități de formare la Universitatea Cehă de Științe ale Vieții din Praga, Cehia

În perioada 11 – 22 decembrie 2022, patru cadre didactice ale Facultății de Geografie, Ion Mironov, decan, dr., conf. univ., Tudor Castraveț, șef Laborator Geografie evolutivă și geoecologie, dr., conf. univ., Vitalie Dilan, șef Laborator SIG, MSc, asist. univ. și Lucia Căpățînă, dr., lector univ. au participat la o mobilitate de formare destinată personalului academic, finanțată de programul ERASMUS+ KA107 în cadrul Universității de Științe ale Vieții din Praga, Cehia/ Czech University of Life Sciences Prague – CZU.

Mobilitatea a fost coordonată de D-na Vera Potopová Doc. dr. Mgr., Facultatea de Agrobiologie din cadrul Universității de Științe ale Vieții din Praga, la programul de formare 433. Științe ale Pământului.

Pe durata mobilității, participanții au desfășurat mai multe activități și vizite de studiu, printre care: sesiunea de instruire privind utilizarea platformei web cu referință la datele spațiale agrometeorologice din Cehia, inclusiv cu editarea și crearea de noi seturi de date spațiale privind culturile agricole în baza diverselor scenarii, vizite de studii în cadrul laboratoarelor și centrelor de cercetare și producție; vizita de studiu la Grădina Botanică a CZU, departament în cadrul Facultății de Științe Agricole Tropicale; discuții și mese rotunde cu doctoranzii din cadrul Departamentului Agroecologie; întruniri cu personalul academic din cadrul Universității de Științe ale Vieții din Praga; schimb intercultural despre tradițiile și obiceiurile cehe în perioada sărbătorilor de iarnă, vizita la Târgul de Crăciun organizat de CZU în campusul universitar cu expunerea și comercializarea produselor obținute în cadrul centrelor de producție ale universității

Obiectivul de bază realizat de echipa UPSC a fost stabilirea de noi oportunități de colaborare și cooperare pentru viitor, inclusiv prin stabilirea planului de activitate privind mobilitățile academice pentru anul academic 2023-2024 pentru studenții ciclului I – Licență.

 454 – vizualizări în total,  2 – astăzi