Un nou pas spre viitorul digital în UPSC! Vivat „Clasa Viitorului”!

Felicitări, UPSC, pentru acreditarea a 7 programe de formare continuă!

În special, mulțumiri adresăm staff-ului Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” și donatorilor pentru contribuția adusă la acreditarea programelor de formare continuă.

În baza deciziei Consiliului de conducere al ANACEC, din 25.11.2022, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a primit CERTIFICATUL de evaluare externă a calității seria FC nr. 0178-22, privind acreditarea pentru o perioadă de 5 ani, a 7 programe de formare continuă:

  • Pedagogie în învățământul primar (Realizarea învățării integrate cu utilizarea instrumentelor și resurselor digitale);
  • Științe ale educației (Tehnologii inovaționale în formarea-dezvoltarea personală);
  • Formarea profesorilor (Abordarea integrată a conținuturilor de învățare pe modelul STE(A)M);
  • Formarea profesorilor (Integrarea resurselor educaționale digitale online în dezvoltarea competenței de comunicare);
  • Formarea profesorilor (Utilizarea echipamentelor digitale în activitatea de cercetare);
  • Formarea profesorilor (Tehnologii web pentru organizarea procesului educațional pe trepte de instruire);
  • Formarea profesorilor (Chromebook pentru organizarea procesului de studii în instituțiile de învățământ general).

VĂ URĂM SUCCESE!

Loading