Seminarul Internațional Științifico-Practic „Coregrafia în sistemul educațional”, ediția a II-a

„Coregrafia în sistemul educațional” este genericul Seminarului Internațional Științifico-Practic, ediția a II-a, desfășurat în zilele de 20 – 21 decembrie 2022, organizat de Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, Facultatea Științe ale Educației, UPSC,

Evenimentul a avut loc în incinta CNIDE „Clasa Viitorului” și a întrunit participanți din R. Moldova, România și Ucraina: profesori universitari, coregrafi, 9 colective de dans popular, studenți și absolvenți ai programului de studii Dans popular și clasic ai UPSC.

În debutul seminarului, cu un cuvânt de salut, s-a adresat participanților, oaspeților, dar și participanților din online, dna conf. univ., dr. Ludmila Armașu-Canțîr, Prorector pentru relații internaționale la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Prezentă la eveniment, dna Lidia NOVAC, deputată, membră a Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a salutat participanții, apreciind efortul fiecăruia în domeniul artei dansului și i-a îndemnat să-și continue vocația.

Împărtășind din experiența lor, în cadrul seminarului, s-au evidențiat:

– Alexandru Adrian PASCU, coregraf Ansamblul Profesionist „Dor românesc” din Bistrița-Năsăut, România;

– Ludmila Androsciuc, dr., conf. univ., șef la catedrei de CoregrafIe a Universității din Kiev „Boris Grincenko”, Ucraina;

– Mihai CHIRIAC și Tudor SOLTAN, coregrafi din Republica Moldova.

În scenă, au evoluat colectivele de dans popular conduse de absolvenții programului de studii Dans popular și clasic din cadrul UPSC:

– Ansamblul IPLT „L. Deleanu” din Chișinău, coregraf Dorin URSAN;

– Ansamblul Școlii de Arte „Străjerii Neamului” din or. Strășeni, coregraf Nicolae CATLABUGA;

– Ansamblul IPLT „G. Meniuc” din Chișinău, coregraf Ion VRÎNCEANU;

– Ansamblul „Pelinița” de la Casa de cultură „Ion Dascăl” din s. Pelinia, Drochia, coregraf Daniela ȚURCANU;

– Ansamblul „Cimbrișor” din LT din s. Sireți, Strășeni, coregraf Serghei DONCILĂ;

– Ansamblul Școlii de Arte din Dubăsarii Vechi, coregraf Dăncilă Sergiu;

– Ansamblul Școlii de Arte „Nicolae Sulac” din Florești, coregraf Constanța Igor;

– Ansamblul IPLT „Toader Bubuiog” din c. Bubuieci, Chișinău, coregraf Leonid SERBIN;

– Ansamblul IPLT „Alecu Russo” din s. Cojușna, Strășeni, coregraf Gabriela BUȚCO.

În cadrul Atelierului coregrafic, au fost prezentate comunicări cu privire la dansurile folclorice culese din diverse zone coregrafice ale Moldovei; importanța valorificării coregrafiei în sistemul educațional; descrierea folclorului coregrafic, a costumului tradițional din zona Bistriței-Năsăud, România. Un loc aparte a fost atribuit dezbaterilor legate de formarea profesională a coregrafilor la nivel național și internațional. De asemenea, au fost înaintate și unele propuneri în vederea valorificării culturii calității formării profesionale a coregrafilor în sistemul educațional prin crearea unui atelier a coregrafilor crengieni, dar și a soluționării problemei angajării coregrafilor, absolvenților programului de studii Dans popular și clasic.

Gratitudine și respect dnei Lilia CEBAN, șefa Catedrei PPEFD, dnei Lidia COJOCARI, coordonatorul programului Managementul și Didactica Artei Dansului, dlui Ion BENCHICI, lector univ., coordonatorul programului Dans popular și clasic, dnei Svetlana TALPĂ, lector univ. și dlui Iurie CIBRIC, asist. univ. pentru contribuția substanțială adusă în organizarea și desfășurarea evenimentului.

Loading