Atelier specializat de traducere și interpretare

Centrul de Angajabilitate Francofon al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a organizat, în perioada 14-15 decembrie 2022, al III-lea atelier francofon destinat studenților din universitățile membre AUF.

Doamna Ludmila ARMASU-CANTIR, Prorectorul pe Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a încurajat participanții. Doamna Claudia VISAN, Responsabila BN AUF-Moldova, a subliniat rolul Centrului de Angajabilitate Francofon în pregătirea viitorilor profesori FLS pentru profesii complementare, precum cea de traducător/interpret, datorită cărora studenții vor avea mai multe oportunități de implicare și angajare.

De această dată, studenții francofoni ai UPSC de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și Facultatea de Științe ale Educației, au avut ocazia de a se simți în pielea traducătorilor și interpreților. Ei au descoperit tipurile de traducere, au făcut distincție între traducere și interpretare, au învățat dimensiunea culturală a traducerii, au stabilit profilul interpretului și au bătut la ușa viitorului abordând traducerea automată neuronală.

Formatoarea Natalia Mucerschi, profesor la Universitatea de Stat din Moldova, traducător și interpret, a condus perfect „Atelierul de traducere și interpretare specializată pentru viitorii studenți FLS”, dezvăluind câteva secrete profesionale și dând posibilitate studenților de a practica traducerea și interpretarea. La rândul lor, elevii au adresat întrebări pentru a descoperi mai bine această activitate complementară carierei lor. Formarea dată se înscrie în axa 1 a ofertei de servicii CEF: consiliere, informare și tutorat de angajare. Reamintim că proiectul CEF UPSC a fost înființat datorită sprijinului Agenției Universitare a Francofoniei.

__________

CEF UPSC – Atelier spécialisé de traduction et interprétation pour les étudiants futurs profs de FLE

Le Centre d’Employabilité Francophone de l’Université Pédagogique d’État « Ion Creanga » de Chisinau a organisé le 3e atelier francophone à destination des étudiants des universités membres de l’AUF, les 14-15 décembre 2022.

Mme Ludmila ARMASU-CANTIR, la Vice-Rectrice en charge des Relations Internationales et Gestion de Projets a encouragé les participants. Mme Claudia VISAN, la Responsable du BN AUF-Moldova, a souligné le rôle du Centre d’Employabilité Francophone dans la préparation des futurs profs de FLE pour des métiers complémentaires, comme celui du traducteur/interprète, grâce auxquels les étudiants auront plus de possibilités d’engagement et d’employabilité.

Cette fois-ci les étudiants de l’UPSC, de la Faculté des Langues et Littératures Étrangères et la Faculté des Sciences de l’Éducation,  ont eu la possibilité de se mettre dans la peau des traducteurs et interprètes. Ils ont découvert les types de traduction, ont fait la distinction entre la traduction et l’interprétation, ont appris la dimension culturelle de la traduction, ont établi le profil de l’interprète et ont frappé à la porte du futur en abordant la traduction humaine à l’heure neuronale.

La formatrice Natalia Mucerschi, enseignante à l’Université d’État de Moldova, traductrice et interprète, a animé parfaitement l’ « Atelier spécialisé de traduction et interprétation pour les étudiants futurs profs de FLE », en dévoilant quelques secrets professionnels et en donnant la possibilité aux étudiants de faire des exercices de traduction et d’interprétation. À leur tour, les étudiants ont posé des questions pour pouvoir mieux découvrir cette activité complémentaire pour leur carrière.

Cette formation s’inscrit dans le pôle 1 de l’offre de services des CEF: conseil, information et tutorat emploi. Nous voulons vous rappeler que le projet CEF UPSC a pu être mis en place grâce au soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie.

Loading