Inaugurarea noului sediu al Direcției de Tehnologii Informaționale

Astăzi, 8 decembrie 2022, a fost inaugurat noul sediu al Direcției de Tehnologii Informaționale din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. La eveniment, au fost prezenți reprezentanți ai administrației și ai subdiviziunilor instituționale, care au apreciat efortul echipei DTI, urându-le tuturor membrilor echipei spor în toate, succese mari și realizări frumoase.

În alocuțiunea sa, Rectorul UPSC, conf. univ., dr., dna Alexandra BARBĂNEAGRĂ a explicat necesitatea restructurării acestei subdiviziuni în contextul reformei instituțiilor de învățământ superior, dar, mai ales, în etapa digitalizării sistemului educațional, subliniind importanța pe care o are pentru Universitate funcționarea Direcției de Tehnologii Informaționale conform standardelor moderne pentru procesul educațional și de cercetare științifică al instituției.

Roman CECAN, șeful Direcții de Tehnologii Informaționale a prezentat cele mai relevante  activități realizate de DTI, precum accesul la rețeaua academică pan-europeană „GEANT” și accesul la rețeaua EDUROAM, care oferă roaming prin puncte de acces WiFi pentru toți vizitatorii universității, acesta fiind un serviciu securizat de acces, la nivel mondial, dezvoltat pentru comunitatea internațională de cercetare și educație. De asemenea, o altă realizare importantă a DTI este crearea de către specialiștii din cadrul DTI a softului „iPlagiarism”, conceput cu scopul de a preveni plagiatul în cadrul lucrărilor de cercetare și a lucrărilor de finalizare a studiilor, precum și accesul online la baza de date CEEOL.

Reorganizată conform celor mai recente modele din domeniu, Direcția de Tehnologii Informaționale din cadrul UPSC va continua asigurarea cât mai extinsă, accesibilă și eficientă a facilităților și serviciilor IT pentru toți utilizatorii din cadrul Universității (studenți, cadre didactice, personal administrativ) în vederea asistării electronice a activității acestora în cadrul Universității și în acord cu obiectivele fiecărei categorii de utilizatori, la nivelul solicitat.

În cadrul evenimentului, participanții au vizitat spațiile Direcției TI și au făcut cunoștință cu echipamentul din dotare.

Loading