UPSC a semnat Memorandumul de colaborare între Instituțiile de învățământ superior și Ministerul Muncii și Protecției Sociale al R. Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a semnat, astăzi, 25 noiembrie 2022, alături de alte instituții de învățământ superior din Moldova, un Memorandul de cooperare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Prin semnarea acestui document se urmărește scopul de pregătire a asistenților sociali, accentuându-se importanța implicării mediului academic în elaborarea și avizarea politicilor sociale. Semnatare ale Memorandului sunt și Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

La eveniment, au fost prezenți Ministrul Muncii și Protecției Sociale, dl Marcel Spatari, Ministrul Educației și Cercetării, dl Anatolie Topală, Secretarul de Stat al Ministerului Sănătății, dl Ion Prisăcaru, prim-prorectorul USM, dna Otilia Dandara, Rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, dna Alexandra Barbăneagră, decanul Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială a UPSC, dna Maria Vîrlan, dar și alți reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, semnatare ale documentului.

În alocuțiunea sa, Rectorul UPSC, dna Alexandra Barbăneagră s-a referit la importanța dezvoltării serviciilor sociale, fapt care poate fi asigurat prin conjugarea eforturilor comune între instituțiile publice de stat și instituțiile de învățământ superior, pentru că serviciile sociale necesită, întâi de toate, pregătirea profesională avansată a specialiștilor din domeniu.

Prezentă la eveniment, Nina Vizitiu, asistent social, studentă la Programul de master „Politici sociale de susținere a familiei și copilului”, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPSC,, a reiterat: „Cred cu fermitate, că semnarea acordului va contribui la crearea imaginii asistentului social și la creșterea prestigiului acestuia. Noi, asistenții social radiografiem inima societății, scoatem la suprafață speranța, dorința de viață și potențialul individului. Eu, dar și semenii mei, avem mari speranțe de la acest eveniment. Anume în colaborare, Ministerul și mediul academic, pot contribui atât la pregătirea specialiștilor, cât și la crearea condițiilor de adaptare a acestora la viața profesională”.

Scopul Memorandumului este consolidarea parteneriatului dintre MMPS și mediul academic privind pregătirea universitară și formarea continuă a asistenților sociali și a specialiștilor în domeniul protecției copilului.

Obiectivele principale se referă la formarea profesională a specialiștilor din domeniul social în raport cu nevoile pieței muncii, simplificarea dialogului dintre mediul academic și MMPS în elaborarea și avizarea de politici sociale, dezvoltarea cercetărilor științifice pentru fundamentarea politicilor în domeniu și nu în ultimul rând fortificarea statutului asistenților social și ai specialiștilor în domeniul protecției copilului.

Memorandumul face parte din Programul Național pentru protecția copilului, lansat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății.

Loading