UPSC la Forumul Internațional: „Impulsionarea absorbției fondurilor europene de către Republica Moldova – țară candidată la UE”

În perioada 17-19 noiembrie 2022, reprezentanții Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău au participat la Forumul internațional: „Impulsionarea absorbției fondurilor europene de către Republica Moldova – țară candidată la UE”. Scopul evenimentului realizat de către Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad, Consiliul Județean Arad și IDEP, este de a susține autoritățile Republicii Moldova în demersul de Integrare Europeană prin stabilirea parteneriatelor interinstituționale care vor impulsiona rata de absorbție a fondurilor europene (pre-aderare) preluând bunele practici ale omologilor din România. Cei peste 70 de delagați din partea Republicii Moldova au reprezentat mediul academic universitar, rectori, prorectori, reprezentanți ai mediului preuniversitar, președinți de raioane, reprezentanți ai Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, directori ai instituțiilor medicale, primari, ziariști, reprezentanți ai mediului de afaceri.

Un moment important al Forumului a fost semnarea memorandului între Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad și Institutul de Dezvoltare și expertiză a Proiectelor (IDEP), care, după cum a menționat în deschidere rectorul UAV Ramona Lile: „ deschide calea cooperării, a dialogului, a proiectelor comune. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, prin organizarea și coordonarea acestui eveniment, contribuie la eforturile Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană”. În aceeași ordine de idei, prorectorul UPSC Dna Ludmila Armașu-Canțîr a vorbit despre importanța parteneriatelor interuniversitare și oportunitățile oferite de către UE și susținerea enormă din partea României în procesul mult dorit și mult durut al integrării europene pe care îl tranzitează Republica Moldova.

Concomitent, echipa UPSC, în componența: prorectorul pentru relații internaționale și cooperare Ludmila Armașu-Canțîr, decanul facultății de Psihologie și psihopedagogie specială Maria Vîrlan, director Școala doctorală de Psihologie Victoria Gonța, șefa catedrei Pictură, facultatea de Arte Plastice și Design Natalia Procop, șefa Laboratorului de cercetare a securității psihologice Angela Groza, a participat la mese rotunde, dezbateri, la un schimb de bune practici din partea colegilor arădeni legate de absorbția fondurilor europene în calitate de țară candidată la UE, dar și de mobilități academice interuniversitare, de programe academice comune, de publicații etc. Au fost puse în discuție și teme concrete de diverse proiecte comune.

Loading