Fii pedagog pentru totdeauna!

O campanie națională de promovare a pedagogului și pedagogiei în postmodernitate a început în UPSC, la inițiativa Catedrei de limba și literatura română a Facultății de Filologie și Istorie. Strategia acțională a evenimentului urmărește popularizarea profesiei de pedagog în mediul studenților prin joncțiunea valorică a universității cu școala; motivarea tinerilor pentru apelul la cariera didactică; valorizarea potențialului pedagogilor în devenire și a celor afirmați deja prin prisma autorității și autonomiei didactice, procesuale, funcționale, în acord cu referențialul de competențe pentru profesia de pedagog; aplicarea coaching-ului în mediul școlar și universitar prin modelul School Well-being pentru sănătatea emoțională și fizică, dezvoltarea personală și profesională, în scopul obținerii, fără stres, a performanțelor didactice în educația lingvistică și literar-artistică.

Coordonatorul campaniei, profesorul universitar, doctorul habilitat Adrian Ghicov, șeful Catedrei de limba și literatura română, a reperat studenții anului III de la Programul de formare profesională „Limba și literatura română și limba engleză/franceză” și profesorii Liceului Român-Francez „Gheorghe Asachi” din Chișinău, în calitate de organizatori și participanți ai lansării acestui de inovație eveniment, pentru cadrele didactice performante ale acestei entități educaționale, de la care pedagogii în formare au ce învăța pe cale empirică.

În mesajul cordial de salut si motivație, doamna Bulat Natalia, directoarea liceului, manager și profesoară de limba si literatura română cu grad didactic superior, a remarcat faptul că majoritatea cadrelor didactice din Comisia metodică „Limba și literatura română, istorie și științe socioumanistice” sunt absolvenții UPSC, iar campania e mai mult decât necesară pentru imperativul profesional pe care-l țintește.

Studenții au beneficiat de experiența ilustrativă a deosebitelor cadre didactice de specialitate Maria Butuc-Brigai, Svetlana Sandu-Grosu, Ana Cvasniuc, redutabile profesoare de limba și literatura română, care au conceptualizat si desfășurat lecții axate pe îndrumare și consiliere, accesibilitate și incluziune, diferențiere și personalizare, învățare colaborativă și autoreglată.

Colaborarea profesională cu elevii și profesorii asachieni a culminat cu Atelierul tematic „Lectura ca modalitate de formare a ECO- cetățeanului prin prisma inter-/ transdisciplinarității la lecțiile de limba și literatura română”, moderat excelent de către profesoara cu grad didactic superior Angela Ojog, șefa Comisiei metodice de specialitate. Aici, studenții, laolaltă cu profesorii, au explorat din plin Curriculumul de limba și literatura română, corelându-l cu platforma Inter-/ transdisciplinarității, au elaborat sarcini de lucru specifice situațiilor vitaliste de învățare și au exprimat atitudinea PRO rezolvării problemelor de viață, folosind creativitatea și strategiile transdisciplinarității pedagogice pentru secolul al XXI-lea.

Inaugurarea campaniei „Fii pedagog pentru totdeauna!” s-a încheiat cu analiza de către studenți a fenomenelor pedagogice și filologice, pe baza Grilei complexe de observare, fapt care a permis acestora să aprecieze înalt competența valorică a profesorilor care realizează discursul educației lingvistice și literar-artistice în Liceul „Gheorghe Asachi” și să facă transfer axiologic a capacității de a lucra colaborativ și de a lega parteneriate în parcursul devenirii lor ca pedagogi și filologi pentru școala încrederii în postmodernitate.

Exprimăm recunoștință administrației Liceului Român-Francez „Gheorghe Asachi”!

Formarea pentru cariera didactică a studenților Facultății de Filologie și Istorie continuă!

 198 – vizualizări în total,  1 – astăzi