Studenții UPSC, de Ziua Profesorului, și-au exprimat respectul și recunoștința pentru cadrele didactice

De Ziua Internațională a Profesorului, încă o dată în plus, studenții Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și-au exprimat profundul respect și recunoștința pe care o manifestă către cadrele didactice care, cu deosebită dăruire și nesecată inspirație, altoiesc în ei dragostea de profesia nobilă, profesor – semănător de Lumină.

Un șir de evenimente, astăzi, au urmărit misiunea de conștientizare a rolului pedagogului în dezvoltarea societății și de manifestare a gratitudinii pentru eforturile considerabile depuse în educarea tinerei generații. „Mărul Cunoașterii”, la a 2-a ediție, organizat de Autoguvernanța Studențească a UPSC, condusă de dna conf. univ. dr. Uliana CULEA, prin gestul simplu dar înălțător de a oferi simbolic câte un măr cadrelor didactice ale universității, a accentuat necesitatea unificării eforturilor comune pentru rezultate incontestabile în domeniul educației.

„Onoare Profesorilor Crengieni” a fost genericul programului festiv organizat de Secția Educație Artistică a UPSC, condusă de dna conf., univ, dr. Mariana VACARCIUC. Emoții intense, momente de neuitat, prețuire și mândrie au trăit cadrele didactice prezente la eveniment, care a subliniat faptul că reușesc, în pofida provocărilor timpului, să rămână pe verticală și să înregistreze frumoase realizări în domeniul educației.

Stimați Dascăli, Vă aducem azi, dar și în fiecare zi, sincere felicitări şi urări de bine. Să vă păstrați continuu dragostea pentru profesia pe care o aveți și o manifestați cu multă abnegație, perseverență și perspicacitate prin munca de zi cu zi. La mulți ani, dragi Profesori!

__________________

Din anul 1994, UNESCO a stabilit ca Ziua Internațională a Profesorului să fie celebrată în fiecare an pe 5 octombrie.

Loading