Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru”, ediția a XIV-a, 2022 la UPSC

Festivalul Internațional de Poezie „GRIGORE VIERU”, ediția a XIV-a, a adunat, în data de 27 septembrie 2022, generații diferite de cititori, admiratori ai creației lui Grigore VIERU, personalități care promovează valorile literare românești în context național și universal.

Reprezentanți ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău au depus, în dimineața zilei, flori la bustul poetului Grigore VIERU din „Grădina Publică „Ștefan cel Mare” din Chișinău unde, mai multe personalității notorii ale literaturii de pe cele două maluri ale Prutului au evocat magistral creația lui Grigore Vieru: în liniștea inimii sale, în răbdătoarea lui lacrimă.

Festivitatea a continuat cu Simpozionul ştiinţific „Grigore Vieru, poetul în tihna cuvântului”, organizat de Institutul de Filologie Română „B.P. Hasdeu” și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fiind moderat de Academicianul Mihai CIMPOI, critic și istoric literar, Adrian GHICOV, dr. hab., prof. univ., Nina CORCINSCHI, dr. hab., director al Institutului de Filologie Română „B. P. Hasdeu”. Au fost lansate cărțile: „Grigore Vieru, poetul arhetipurilor”, studiu monografic de Acad. Mihai CIMPOI, ediție definitivă, Editura „Princeps Multimedia” (Iași),  Ion HADÂRCĂ „Grigore VIERU – Verbul de lumină”, Vasile FLUTUREL „Pagini despre, de și pentru Grigore VIERU”.

Gala Premiilor de Excelență – 2022, cu genericul „Numele tău, Poezie” a fost deschisă cu un cuvânt de salut de către Doamna conf. univ., dr. Alexandra BARBĂNEAGRĂ, Rectorul UPSC, care a menționat cu mândrie și prețuire că Universitatea Pedagogică de Stat din Chișinău este onorată de a-l avea printre absolvenții Universității pe Grigore VIERU și, în continuare, promoții de studenți îi valorifică inconturabila-i operă.

De asemenea, prezenți la festivitate Primarul Chișinăului Ion CEBAN, reprezentanți ai Direcției Cultură a Primăriei Chișinău, ai Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” din Chișinău, ai Direcției Generale Educație Strășeni, cadre didactice și elevi din mai multe instituții de învățământ din Chișinău, oaspeți din România, au accentuat valoarea incontestabilă a operei lui Grigore VIERU.

Academicianul Mihai CIMPOI, președintele Juriului Festivalului, poetul academician Ion HADÂRCĂ, absolvent UPSC, poetul academician Valeriu MATEI, jurnaliști și oameni de litere din Moldova, dar și de peste Prut, au evocat cu prețuire viața și activitatea marelui poet Grigore VIERU. Prezent la activitate, feciorul poetului Călin VIERU s-a arătat plăcut surprins și emoționat de omagiul adus tatălui său.

Spre final, soprana Ana CERNICOVA, Maestru în Artă Gheorghe ȚOPA și artista de muzică populară Liliana ROȘCA-FOCȘA au încânt publicul cu interpretarea a mai multor piese pe versurile lui Grigore VIERU, creând, astfel, o seară de neuitat, în care, încă o dată în plus, a fost valorificată magistral opera poetică. Aceste frumoase evenimente, desfășurate în cadrul UPSC, au fost organizate de către Catedra limba și literatura română (dr. hab., prof. univ. Adrian GHICOV, șeful Catedrei).

 444 – vizualizări în total,  2 – astăzi