Continuarea dialogului dintre factorii de decizie ai UPSC și reprezentanții proiectului „Promovarea învățământului profesional tehnic pentru o economie verde”

La 16 septembrie, 2022, în Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, a avut loc o nouă întâlnire a factorilor decizionali ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău cu reprezentanții proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic (ÎPT) pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Întrunirea a avut drept scop identificarea posibilităților de fortificare a parteneriatelor dintre învățământul superior, învățământul profesional tehnic și mediul de afaceri în vederea asigurării pieței muncii cu specialiști calificați. În acest context a fost discutată posibilitatea consolidării capacităților Centrului de Formare Continuă și Leadership nou creat în cadrul universității, cu accent pe formarea și dezvoltarea cadrelor didactice din ÎPT.

Echipa proiectului s-a referit la necesitatea unei reforme care ar dezvolta centrul, serviciile oferite pentru cadrele didactice din ÎPT, cu deschiderea pentru susținerea activităților orientate în acest sens. Dna Alexandra Barbăneagră, rectorul UPSC, dna Ludmila Armașu, prorectorul pentru Relații Internaționale și dna Viorica Andrițchi, șefa Centrului de Formare Continuă și Leadership din cadrul UPSC, au menționat importanța și relevanța unor activități de identificare a necesităților imediate, precum și elaborarea și implementarea de activități specifice.

 265 – vizualizări în total,  2 – astăzi