Centrul de Formare Continuă al UPSC înregistrează noi realizări

Centrul de Formare Continuă din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a mai înregistrat încă o frumoasă realizare: 180 de educatori, cadre didactice angajate în instituțiile de educație timpurie din R. Moldova au absolvit cu succes programul de calificare profesională suplimentară „Pedagogie Preșcolară”. Activitățile educaționale și formative au durat 1 an, cadrele didactice au parcurs 1800 ore de studii și s-au învrednicit de Diplome a câte 60 de credite.

Cei 180 de absolvenți ai programului au format, dezvoltat și consolidat competențele profesionale prin intermediul conținuturilor variate și interactive privind proiectarea activităților educaționale în educația timpurie, organizarea activităților eficiente, dezvoltarea holistică a copiilor de vârsta timpurie în baza documentelor și politicilor educaționale actuale.

Exprimăm sincere felicitări cadrelor didactice, precum și conducerii instituțiilor de educație timpurie, care pun accent pe calitatea studiilor și formare profesională continuă și le dorim realizări fumoase în continuare.

Mai multe detalii despre Centrul de Formare Continuă, UPSC aici.

Loading