Diplome absolvenților cursului de recalificare „Educație pentru societate”

Ieri, 27 august 2022, de Ziua Independenței Republicii Moldova, Centrul de Formare Continuă din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a avut onoarea să desfășoare ceremonia de înmânare a Diplomelor celor 21 de profesori absolvenți ai programului de recalificare profesională suplimentară la Educația pentru societate.

Conform Codului Educaţiei al Republicii Moldova, idealul educaţional în R. Moldova constă în „formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale asumate”.

Educaţia pentru societate este disciplina predată în școli care urmărește formarea competenţelor pentru o cultură democratică în societatea contemporană și pune un accent deosebit pe afirmarea valorilor democratice precum: demnitatea umană; diversitatea culturală; valorizarea democraţiei, justiţiei, echităţii, egalităţii şi supremaţiei legii. Acest set de valori se bazează pe convingerea generală că societăţile trebuie să funcţioneze şi să fie guvernate prin procese democratice care respectă principiile justiţiei, echităţii, egalităţii şi supremaţiei legii.

Educaţie pentru societate, programul de formare continuă – calificare suplimentară din cadrul Centrul de Formare Continuă al UPSC este orientat spre pregătirea cadrelor didactice pentru predarea disciplinei Educație pentru societate, fiind acreditat prin Decizia ANACEC din octombrie 2021, este unicul program din Republica Moldova la această specialitate. Scopul programului de formare profesională continuă a cadrului didactic este formarea şi dezvoltarea unui sistem de competenţe profesionale în domeniul Științe ale Educației la specialitatea Educația pentru societate, care i-ar permite profesorului să-și formeze atitudini şi abilităţi pentru desfăşurarea activităţilor practice şi de cercetare în domeniul Educației civice/Educației pentru societate.

Sincere felicitări tuturor profesorilor absolvenți ai cursului! Vă mulțumim pentru responsabilitate, interes, colaborare și perseverență! Vă urăm succese în activitățile didactice și manageriale în formarea competențelor pentru o cultură democratică în Republica Moldova! Vă așteptăm și la alte stagii de formare profesională, recalificare și programe de studii în cadrul UPSC!

Loading