Acord de colaborare semnat între UPSC şi Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, municipiul Chișinău

Astăzi, 25 august 2022, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), reprezentată de Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă municipiul Chișinău, pornind de la importanța promovării politicilor, strategiilor și programelor de stat în domeniul dezvoltării pieței forței de muncă, au semnat un acord de colaborare.

Scopul prezentului acord constă în edificarea și dezvoltarea unui parteneriat continuu și eficient între părți în vederea promovării măsurilor de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, prestării serviciilor de ghidare în carieră studenților/masteranzilor, sprijinirii absolvenților instituțiilor de învățământ pentru integrarea acestora în câmpul muncii, susținerii tinerilor în identificarea oportunităților profesionale, precum și realizării politicilor de ocupare a forței de muncă.

Rectorul UPSC, conf. univ, dr. Alexandra BARBĂNEAGRĂ, și-a exprimat disponibilitatea de a coopera, remarcând semnificația colaborării și creării parteneriatelor strategice în scopul acordării serviciilor de calitate – ușor accesibile și bine redirecționate. La rândul său, șefa Direcției Generale, dna Ala ȘUPAC, a accentuat importanța participării mediului academic la dezvoltarea și realizarea politicilor privind ocuparea forței de muncă, ținând cont de necesitatea sprijinirii integrării în câmpul muncii a absolvenților. Prin recentul acord, a fost consemnată o nouă etapă în dezvoltarea unei colaborări cu rezultate fructuoase pentru ambele părți.

 297 – vizualizări în total,  1 – astăzi