Catedra de limbă și comunicare a UPS „Ion Creangă” din Chișinău și catedra de slavistică a Universității „Al. I. Cuza” din Iași într-o colaborare continuă

În perioada 21-22 mai a avut loc Olimpiada Internațională de popularizare a limbii și culturii ruse în spațiul inocultural „Slova rusă”, ediția a VIII-a. În cadrul Olimpiadei au participat 47 de studenți și masteranzi din 11 universități: Universitatea „Alexandru Iona Cuza” din Iași (România), Universitatea din Varșovia (Polonia), Universitatea Națională Euroasiatică „Lev Gumiliov” din Nur-Sultan (Kazahstan), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (Moldova), Universitatea Națională Сarpatică „V. Stefanika” din Ivano-Frankovsk (Ucraina), Universitatea de Limbi din Baku (Azerbaidjan), Universitățile de Stat „Francisk Skorina” din Gomel și „Ianko Kupala” din Grodno (Belarus), Universitatea de Stat din Cerepoveț și din Smolensk (Rusia).

Varietatea activităților a dat posibilitatea  grupării în 4 secțiuni privind elaborarea unui eseu: „Îți voi oferi un zâmbet„ («Я подарю тебе улыбку»); „Beneficiile și daunele internetului”;„Sănătatea – bogăția națiunii”; „Blogger – o nouă profesie”. Articol cu caracter analitic: „Moda pentru intelectuali – o nouă provocare a timpului”; proiect de cercetare: „Laureații Nobel în literatură”; eseu – foto cu genericul: „Călătorind prin plaiul meu natal” (Volum: min. 10 – max. 15 fotografii cu text de 1000 – 1500 de caractere (inclusiv spații).

Fiecare participant a avut posibilitatea să-și demonstreze erudiția, creativitatea, talentul, competența.

Universitatea noastră a fost reprezentată de studentele Facultății de Filologie și Istorie, care s-au clasat pe primele poziții:

  1. Caledji Anastasia, an. I, progr. de studii Limba și literatura rusă și limba engleză – locul I, în secțiunea eseurilor;
  2. Florescu Irina, an. I, progr. de studii Limba și literatura rusă și limba engleză – locul I, în secțiunea articolului cu caracter analitic;
  3. Caraterzi Elena, an. III, progr. de studii Limba și literatura rusă și limba engleză – locul II, în secțiunea proiect de cercetare.

Prilejul de mândrie și onoare ne îndeamnă să aducem sincere felicitări studenților insituției noastre noastre!

 70 – vizualizări în total,  3 – astăzi