„Dezvoltarea spațiului european al educației” – Workshop transfrontalier

„Dezvoltarea spațiului european al educației” este genericul Workshopului organizat de Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în perioada 23-26 iunie 2022, la care, cu interes și dedicație, a participat o delegație a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, condusă de dr., conf. univ. A. BARBĂNEAGRĂ, rectorul UPSC.

Cadrele știintifico-didactice de performanță din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, paticipante la workshop, au subliniat rolul educației în construirea unei Europe libere, au vorbit despre necesitatea unei cooperări mai strânse între instituțiile de învățământ superior pentru un schimb eficient de informații din domeniul educației și formării profesionale.

Subiectele de bază discutate în cadrul activităților formale și nonformale s-au axat pe necesitatea extinderii unei comunicări profesionale de calitate care face lumea să functioneze, facilitează conexiunile umane și ne permite să învățăm, să creștem, să ne dezvoltăm.

Exprimăm recunoștință organizatorilor Workshopului „Dezvoltarea spațiului european al educației” – prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian GEORGESCU, rector UGAL; dnei Gina-Aurora NECULA, conf.univ., dr., decanul Facultății Transfrontaliere; dnei Georgiana CIOBOTARU, lector univ., doctror, directorul Centrului lingvistic „Limba noastră”, pentru competență, responsabilitate, organizare impecabilă și pentru dorința de a transforma granițele în punți.

 469 – vizualizări în total,  3 – astăzi