Reorganizarea instituțiilor de învățământ superior

Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova a anunțat astăzi, 27 iunie, în cadrul unei conferințe de presă, despre procesul de reorganizare a instituțiilor de învățământ superior, până la începutul noului an de studii. Potrivit ministerului de resort, „admiterea la studii superioare se va desfășura doar în instituțiile reorganizate, iar transferul studenților se va finaliza până la începutul noului an de studii.”

Astfel, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

  • Universitatea de Stat din Tiraspol;
  • Universitatea de Stat „Grigorii Țamblac” din Taraclia;
  • Institutul de Științe ale Educației;
  • Institutul de Formare Continuă.

Ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală a remarcat anumite beneficii ale reformei, precum:

– Universitățile vor fi mai bine poziționate în clasamentele internaționale, deci mai atractive atât pentru tinerii de la noi din țară, cât și pentru cei de peste hotare.

– Mai multe fonduri vor fi direcționate în procesul de educație și de cercetare.

– Va fi consolidat sistemul de cercetare și va fi fortificată interconexiunea dintre știință și educație.

– Universitățile, ca centre de instruire și cercetare, vor acorda o atenție sporită transferului de cunoștințe și tehnologii, precum și cooperării cu mediul de afaceri, asigurându-se, astfel, relevanța studiilor și cercetării pentru economie și societate.

Beneficii pentru studenți:

1. Studenții vor obține o diplomă de la o instituție de învățământ superior performantă, mai puternică, cunoscută pe plan național și internațional.

2. Vor avea mai multe oportunități de alegere a cursurilor și programelor de studii, pentru dezvoltarea lor profesională.

3. Vor beneficia de mai multe facilități: laboratoare bine dotate cu echipamente moderne, cămine renovate, săli și terenuri de sport modernizate.

4. Absolvenții de liceu vor avea mai multe șanse în alegerea profesiei și a instituției de învățământ superior.

Beneficii pentru cadrele didactice:

1.Vor fi membri ai unei comunități academice de elită, mai bine clasată internațional, mai stabilă, mai puternică, dar și mai bine remunerată.

2. Vor avea acces mai liber la infrastructura de cercetare și la rezultatele cercetării.

3. Vor beneficia de mai multe resurse pentru ameliorarea și modernizarea programelor de studii oferite.

4. Vor putea îmbina armonios activitatea didactică cu cea de cercetare.

Beneficii pentru cercetători:

1. Vor avea un loc stabil de muncă, care nu va depinde doar de proiectele câștigate sau realizate.

2. Vor avea șanse sporite de a accesa fonduri mai mari pentru cercetare, ei fiind parte a unei universități solide.

3. Vor avea posibilități să interacționeze mai strâns cu studenții care au vocația cercetării.

4. Vor participa la luarea de decizii cu privire la procesul de studii din universități.

Pentru reorganizare și proces de modernizare a universităților, din bugetul de stat, se preconizează o investiție de 700.000.000 lei; pentru modernizarea sistemului de management și asigurarea calității în învățământul superior – circa 200 de milioane de lei; pentru modernizarea infrastructurii universităților și dezvoltarea programelor de studii – circa 500 de milioane de lei.

Loading