Sesiunea de formare a reprezentanților instituțiilor de învățământ superior

Astăzi, 24 iunie 2022, CNIDE „Clasa Viitorului” din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a găzduit sesiunea de formare a reprezentanților instituțiilor de învățământ superior cu tematica: „Asigurarea internă a calității, elaborarea de rapoarte de evaluare internă (autoevaluare) și promovarea colaborării interinstituționale, pe baza Standardelor și liniilor directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG) 2015”.

Moderator: Lilia Parhomenco, Direcția Politici în Domeniul Învățământului Superior, Ministerul Educației și Culturii al R. Moldova și formatorul – prof., dr. Simona Lache, expert în asigurarea calității în învățământul superior.

În sesiunea de lucru au fost abordate subiecte precum:

  • Contextul european privind asigurarea calității în învățământul superior.
  • Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în spațiul european al învățământului superior (ESG) 2015 – Partea I-a (asigurarea internă a calității instituțiilor de învățământ superior);
  • Contextul și cadrul normativ național și privind asigurarea calității în învățământul superior. Documente de evaluare externă a calității elaborate de ANACEC – metodologia și ghidurile de evaluare a programelor de studii superioare de licență/studii integrate și masterat.
  • Cadrul instituțional pentru asigurarea internă a calității programelor de studii superioare de licență/studii integrate și masterat.

De asemenea, au fost expuse Recomandări cu privire la elaborarea rapoartelor de evaluare internă, urmate fiind de sesiunea întrebări și răspunsuri, realizarea activităților pe grupuri de lucru și prezentarea studiilor de caz. Relatarea concluziilor finale și prezentarea modului de evaluare și certificare a încheiat evenimentul.

 411 – vizualizări în total,  3 – astăzi