Recunoștință pentru munca depusă cu abnegație

Astăzi, 22 iunie 2022, în cadrul ședinței Senatului Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în semn de înaltă apreciere pentru munca depusă cu abnegație pe tărâmul profesional, , dnei Ina GHEDROVICI, specialist în Decanatul Facultății Științe ale Educației și Informatică, i-a fost acordată Diploma de gratitudine și Medalia „Ion Creangă”. Acest fapt reflectă merite deosebite în domeniul educaţional, al serviciilor publice realizate calitativ, cu multă responsabilitate, onestitate, contribuind prin activitatea dumneaei la sporirea imaginii și vizibilității facultății, universității în mediul academic!

De asemenea, Diplomă de gratitudine și Medalia „Ion Creangă” i-a fost acordată dlui dr. habilitat Sergiu MUSTEAȚĂ, în semn de recunoștință, mulțumire și apreciere a meritelor prin care se evidențiază temeinic în activitatea profesională.

Moment impostat în cadrul ședinței Senatului UPSC astăzi și pentru Viorica CAZAC care, cu vrednicie și-a primit Diploma de doctor în științe ale educației. Munca depusă a rezultat cu 1 suport de curs în 2 volume înregistrat la AGEPI, 1 medalie de aur la concursul internațional de Inventică EuroInvent 2022 pentru manualul nostru digital Medical English, peste 20 de publicații internaționale, peste 20 de comunicări în plen, ateliere, mese rotunde, emisiuni radio, conferințe, sute de citări pe academia.edu și Google scholar, activități în cadrul proiectelor naționale de cercetare și laboratoare etc.

Comunitatea academică a UPSC, cu profundă recunoștință, exprimă sincere felicitări și vă dorește, dragi colegi, să aveți continuu inspirație și forțe creatoare și să înregistrați noi ascensiuni! La mai mult și la mai mare!

 46 – vizualizări în total,  7 – astăzi