Gândirea științifică în contextul predării științelor reale și științelor umanistice

Astăzi, 02.06.2022 a fost încheiat cel a de al 9-lea modul cu genericul: Gândirea științifică în contextul predării științelor reale și științelor umanistice, din numărul total de 10 module al Programului de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar: DEZVOLTAREA ȘI EFICIENTIZAREA GÂNDIRII ȘTIINȚIFICE LA CADRELE DIDACTICE.

Formator, conf. univ. dr. Sergiu SANDULEAC.

Formarea cadrelor didactice are loc în cadrul proiectului: Fundamente teoretico-aplicative ale dezvoltării gândirii științifice la pedagogi (formarea inițială și continuă) cu cifrul nr. 21.00208.0807.09.

Întâlnirea a fost realizată în mod hibrid în incinta instituțiilor Liceului Teoretic „Tudor Vladimirescu” și Gimnaziul „Nicolae H. Costin”.

•        Participanții s-au familiarizat cu

•        Tipologiile problemei și euristicile și Principii de euristică generală

•        Metode de start up ce activizează potențialul gândirii științifice

•        Cunoștințe declarative și procedurale

•        Tehnologia și metode de instruire inovative

•        Metode de organizare a activității la orele de curs din perspectiva eficientizării gândirii științifice

Proiectul are drept scop dezvoltarea și eficientizarea gândirii științifice a cadrelor didactice și pregătirea viitoarelor cadre didactice. Activitățile în cadrul proiectului au menirea să contribuie la eficientizarea procesului de predare a cadrelor didactice și schimbarea paradigmei de formare a elevului din perspectiva dezvoltării gândirii științifice în conformitate cu politicile europene. 

Loading