Decizia Comisiei de concurs privind suplinirea posturilor vacante

În cadrul ședinței Senatului UPSC din data de 26 mai 2022, Senatul UPS „Ion Creangă” din Chișinău a validat decizia Comisiei de concurs  din 18.05.2022 și 25.05.2022 privind suplinirea posturilor vacante de către:

  • Decizia Comisiei de concurs din 18. 05.2022
Nume, prenume a cocursantului alesPost  științifico-didacticCatedra de specialitate
Pavlenco Mihaela, dr., conf. univconferențiar universitarCatedra Pedagogie preșcolară, Educație fizică și Dans
Cibric Iurieasistent universitarCatedra Pedagogie preșcolară, Educație fizică și Dans
Țapu Ionasistent  universitarCatedra Pedagogie preșcolară, Educație fizică și Dans
Raileanu Olga, dr., conf.conferențiar universitarCatedra Științe ale Educației și Management
Dița Maria, dr.lector universitarCatedra Asistență socială
Chirev Larisaasistent universitarCatedra Psihologie
Ciubotaru Nataliaasistent universitarCatedra Psihopedagogie specială
  • Decizia Comisiei de concurs din 25. 05.2022
Nume, prenume a cocursantului alesPost  științifico-didacticCatedra de specialitate
Sîrghi Oleseaasistent universitarCatedra Informatică și Tehnologii Informaționale în Instruire
Baltag Veronica.asistent  universitarCatedra Filologie engleză
Timuș Olgaasistent universitarCatedra Informatică și Tehnologii Informaționale în Instruire
Bostan Mariaasistent  universitarCatedra Informatică și Tehnologii Informaționale în Instruire
Culea Uliana, dr., conf.conferențiar universitarCatedra Filologie Romanică
Golubovschi Oxana, dr., conf.conferențiar universitarCatedra Filologie Engleză
Tiosa Iuliana, dr., conf.conferențiar universitarCatedra Filologie Germană

Dragi colegi, Comisia de concurs vă aduce cele mai sincere urări de bine, vă dorește perseverență, curaj și ascendență profesională.

Loading