UPSC a semnat un nou Acord de colaborare

Cu intenția de a stabili parteneriate viabile de colaborare în vederea creării de noi oportunități de formare și dezvoltare profesională,  astăzi, 17 mai 2022, UPSC „Ion Creangă” din Chișinău a mai semnat un Acord de colaborare didactică. De această dată,  cu Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”.

Obiectul acestui document reprezintă stabilirea unor relații de colaborare şi parteneriat reciproc avantajos întru crearea oportunităților de formare şi dezvoltare profesională şi ajustarea procesului de formare profesională a viitorilor specialiști şi acordarea de asistență didactică.

Directorul general al Liceului Teoretic „Orizont” dl Domokos SZOCS și-a manifestat interesul privind organizarea unui laborator pedagogic destinat formării profesionale a studenților și elevilor, în cadrul Liceului. Totodată, Rectorul UPSC, conf. univ, dr. Alexandra BARBĂNEAGRĂ a accentuat  necesitatea promovării imaginii profesorului şi organizarea activităţilor orientate spre consolidarea statutului social al specialiştilor din domeniul educaţional.

Urmare a semnării Acordului de colaborare, instituțiile vor organiza stagii de practică a studenților UPSC în cadrulLiceului Teoretic „Orizont”, vor participa la diverse evenimente ştiinţifice și ştiinţifico-metodice comune și vor facilita angajarea în câmpul muncii a studenților UPSC după absolvire. De fapt, aceasta exprimă o tendință de continuitate a activităților realizate până în prezent și evidențiază aspectul de interes comun pentru activitățile din domeniu care aduc avantaje bilaterale.

Loading