Familia – proiect existențial de promovare a valorilor etern-umane

În săptămâna dedicată familiei (09.05.2022 – 13.05.2022), cu genericul „Familia ca proiect existențial de promovare a valorilor etern-umane”, Centrul de Consiliere pentru Autoeficiență și Consiliere a Familiei, Catedra Științe ale Educației și Management din cadrul Facultății de Științe ale Educației și Informatică a UPSC, au organizat, în format online, un șir de activități tematice:

  • Seminar teoretico-metodologic: „Familia ca proiect existențial – managementul familiei în postmodernitate”
  • Webinar cu elemente practice: „Comportamentul economic în cadrul familiei”
  • Workshop „Implicarea bunicilor în educarea nepoților”
  • Training „Gestionarea asertivă a comportamentelor dificile la vârsta preadolescentă”
  • Webinar „Dezvoltarea personală a adulților – condiție de formare a competențelor parentale”.

Săptămâna familiei a avut ca scop familiarizarea variatului auditoriu cu cercetările în domeniul problematicii familiale; formării relațiilor armonioase familiale și cu copiii, îndeosebi cu preadolescenții; implicarea bunicilor în educația nepoților și dezvoltarea personală parentală. Au fost abordate tendințele dezvoltării și evoluției familiei în postmodernitate.

A fost obținut un feedback extraordinar, participanții s-au manifestat activ și creativ, au fost soluționate variate studii de caz cu referire la problematica relațiilor familiale. Toate cele 5 activități tematice au înregistrat un număr de cca 300 persoane din variate domenii: asistenți sociali, psihologi, cadre didactice, diriginți, doctoranzi, masteranzi, studenți, părinți și elevi.

Gratitudine și un respect deosebit formatorilor: dr. hab., prof. univ. Larisa CUZNEȚOV, conf. univ.,dr. Carolina CALARAȘ, conf. univ., dr. Olga RAILEANU, lector univ., dr. Anastasia OLOIERU, lector univ., dr. Irina SIMCENCO.

Mulțumim tuturor participanților pentru interesul manifestat pentru aceste evenimente, implicarea activă și colaborarea fructuoasă. Vă așteptăm cu mare drag și la alte activități organizate de noi!

Loading