Decizia Comisiei de concurs privind suplinirea posturilor vacante

În cadrul ședinței Senatului UPSC din data de 21 aprilie 2022, Senatul UPS „Ion Creangă” din Chișinău a validat decizia Comisiei de concurs  din 06.04.2022 și 13.04.2022 privind suplinirea posturilor vacante de către:

  • Decizia Comisiei de concurs din 06.04.2022
Simac Ana. dr., prof.profesor universitarCatedra Studiul Artelor, Grafică și Metodologia Instruirii
Arbuz-Spatari Olimpiada, dr., conf.conferențiar universitarCatedra Artă Decorativă
Saranciuc-Gordea Liliana, dr., conf.conferențiar universitarCatedra Pedagogia Învățământului Primar
Chiriac Tatiana, dr., conf.conferențiar universitarCatedra Informatică și Tehnologii Informaționale în Instruire
  • Decizia Comisiei de concurs din 13.04.2022
Losîi Elena, dr., conf.conferențiar universitarCatedra Psihologie
Racu Iulia, dr. hab., conf.conferențiar universitarCatedra Psihologie
Adăscălița Victoria, dr., conf.conferențiar universitarCatedra Psihologie
Cerneavschi Viorica, dr., lectorlector universitarCatedra Asistență socială

Comisia de concurs vă aduce cele mai sincere urări de bine și vă dorește perseverență, curaj și ascendență profesională. La mai mult și la mai mare, stimați colegi! Să aveți inspirație contintinuă și să dați mereu dovadă de abnegație în tot ce faceți!

 628 – vizualizări în total,  1 – astăzi