La UPSC investim în profesionalizarea de excelență

Conferința științifică de astăzi la Catedra de limba și literatura română a solicitat studenții și masteranzii la rampa propriilor cercetări științifice și didactice.

15 comunicări de referință cu 15 comunicatori persuasivi au diseminat auditoriului select experiențe științifice impresionante. Beneficiarii programelor academice, prestate de cadrele științifico-didactice ale catedrei, au adeverit competențe superioare de cercetare și inovare. Rigoarea științifică, creativitatea didactică și atitudinea interpretativă adecvată au circumscris evenimentului atmosfera probei de erudiție absolută.

Prezentă la activitate, doamna conferențiar universitar, doctor ARMAȘU-CANȚER Ludmila, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, a subliniat importanța conferinței în planul promovării cercetătorilor în formare și/sau in deplină afirmare pe linia valorică a mediului academic UPSC și a exprimat recunoștința rectoratului în raport cu fiecare participant.

Integrarea experiențelor valoroase de educație lingvistică, literară și culturală studiului de calitate al limbii și literaturii române e conexă intenției catedrei de consolidare a autorității profesionale prin creșterea performanțelor academice și

reîntemeierea activității pe platforma dialogului deschis și pe cea a cooperării în discursul profesionalizat al inovării. Aceste deziderate au esențializat ținuta academică a moderatorului, domnului doctor habilitat, conferențiar universitar Adrian GHICOV, șeful catedrei-gazdă a forului de astăzi, care a pus în valoare adecvată personalitatea cercetătorilor, calitatea produselor și gradul de pertinență al prezentărilor făcute.

Catedra de limba și literatura română este un reper fundamental în asigurarea expertizei pe domeniul de competență, unde, la nivel național, se plasează în prim-planul politicilor lingvistice și literar-artistice.

UPSC: profesionist pentru totdeauna!

 281 – vizualizări în total,  2 – astăzi