UPSC: expertiză și relevanță

72 de profesori în experimentare activă pe 72 de studii de caz au beneficiat, pe data de 2 aprilie 2022,  de expertiză docimologică prin participarea interactivă în cadrul Webinarului de formare a profesorilor de specialitate pentru aplicarea paradigmelor adecvate de evaluare a competențelor lingvistice și literare: „Examenul la română, fără stres!”.

În calitate de formator – profesorul universitar, doctorul habilitat Adrian Ghicov, șeful Catedrei de limba și literatura română, Facultatea Filologie și Istorie, animator al Laboratorului Național al Profesorilor de Limba și Literatura Română, în cadrul căruia s-a și produs evenimentul științifico-metodologic.

În debutul activității, formatorul național a precizat că laboratorul reia o experiență avansată de abilitare curriculară și inovează  pentru și cu profesorii care afirmă o preocupare constantă în raport cu valoarea competenței și autorității lor didactice în școala postmodernă. A fi mai aproape de profesorul de română pe linia instrumentelor didactice și psihopedagogice înseamnă a te plasa în orizontul calității educaționale.

În discuție au fost abordate subiecte relevante din aria de maxim interes profesional: strategia de evaluare, testul de examen, depășirea convingerilor limitative; centrarea pe rezultate concrete; gândirea organizată; managementul timpului și aplicarea creativității în formularea textului scris, relevant punctajului favorabil pentru fiecare sarcină de lucru.

Aprecierile participanților au pus în evidență necesitatea de permanentizare a întrunirilor în cadrul LNPLLR, care, spun ei, oferă suport complex și consultanță substanțială profesorilor de română în implementarea politicilor curriculare la disciplină. Oportunitatea subiectelor legate de evaluarea competențelor  prin examene fac, la ora actuală, din procesul educațional o prioritate a formării lingvistice și literar-artistice.

Laboratorul își va ține ședințele o dată pe lună și va avea pe agendă chestiuni ce încurajează creativitatea lingvistică și literar-lectorală în spațiul didacticii actuale și de perspectivă.

 235 – vizualizări în total,  1 – astăzi