Conferința Științifică Națională cu participare Internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”

Astăzi, 25 martie 2022, s-a desfășurat, în format online, Conferința Științifică Națională cu participare Internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”.

În cadrul Conferinței au fost expuse rezultatele cercetărilor științifice ale profesorilor universitari, cadrelor didactice, doctoranzilor. Am fost expuse comunicări tematice, cu suport vizual și aplicații practice pe marginea subiectelor actuale, un adevărat schimb de experiență profesională.

Lucrările Conferinței au întrunit un număr impunător de participanți din diverse instituții de învățământ superior, licee, atât din R. Moldova, cât și din România și a fost organizată pe Secțiuni și ateliere, după cum urmează:

  • Secțiunea I BAZELE TEORETICE ȘI APLICATIVE ALE ASISTENȚEI PSIHOLOGICE, PSIHOPEDAGOGICE ȘI PSIHOSOCIALE ALE POPULAȚIEI Coordonator: dr., conf. univ. Maria VÎRLAN

Atelierul 1. Psihologia modernă: provocări și perspective Moderator: dr., conf. univ. Elena LOSÎI

Atelierul 2. Probleme actuale ale evaluării intervenției psihopedagogice în dizabilitate Moderator: dr., conf. univ. Adriana CIOBANU

Atelierul 3. Asistență psihosocială: studii și aplicații Moderator: dr., lector univ. Victoria PLĂMĂDEALĂ

  • Secțiunea a II-a ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI FORMAREA CADRELOR DIDACTICE Coordonator: dr., conf. univ. Nina GARȘTEA

Atelierul 1. Științele educației și management Moderator: dr., conf. univ. Corina ZAGAIEVSCHI

Atelierul 2. Pedagogie preşcolară, educaţie fizică şi dans Moderator: dr., conf. univ. Stela GÎNJU

Atelierul 3. Pedagogia învăţământului primar Moderator: dr., prof. univ. Ludmila URSU

  • Secțiunea a III-a TEHNOLOGII DE CREARE ȘI IMPLEMENTARE A RESURSELOR EDUCAȚIONALE DIGITALE Moderator: dr., conf. univ. Tatiana CHIRIAC
  • Secțiunea a IV-a MATEMATICĂ Moderator: dr., conf. univ. Sergiu PORT
  • Secțiunea a V-a DINAMICA STUDIULUI LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE DIN PERSPECTIVA POLITICILOR EUROPENE PENTRU LIMBI ȘI LITERATURI MATERNE Moderator: dr. hab., prof. univ. Adrian GHICOV
  • Secțiunea a VI-a AXE VALORICE ALE DIDACTICII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/RUSE Moderator: dr., conf. univ. Svetlana DERMENJI-GURGUROV
  • Secțiunea a VII-a ABORDĂRI, CONCEPTE DE CERCETARE A ȘTIINȚELOR SOCIOUMANE, A PATRIMONIULUI ISTORIC CULTURAL ȘI NATURAL Moderator: dr., conf. univ. Larisa NOROC
  • Secțiunea a VIII-a ARTA CONTEMPORANĂ ȘI PERSPECTIVELE MODERNE ÎN EDUCAȚIA ARTISTICO-PLASTICĂ ȘI ÎN DESIGN Moderator: dr., conf. univ. Ludmila MOCAN-VOZIAN
  • Secțiunea a IX-a PROBLEME ACTUALE ȘI PERSPECTIVE ALE LINGVISTICII ȘI GLOTODIDACTICII Atelierul 1. Lingvistică aplicată: îmbunătățirea învățării prin strategii eficiente și inovative de predare Moderator: dr., conf. univ. Oxana GOLUBOVSCHI

Atelierul 2. Probleme actuale ale germanisticii și ale didacticii limbii germane Moderator: dr., conf. univ. Victor CHISELIOV

Atelierul 3. Probleme actuale ale didacticii limbilor romanice Moderator: dr., conf. univ. Radu MELNICIUC

Mulțumim tuturor participanților pentru interesul manifestat față de tematica propusă în cadrul secțiunilor și atelierelor! Gratitudine și recunoștință tuturor moderatorilor pentru atmosfera caldă, prietenoasă, organizare și gestionare eficientă a Conferinței!

 405 – vizualizări în total,  2 – astăzi