Zilele Francofoniei la UPSC: Conferința științifică „În lumea științei”

Dans le cadre des Journées de la Francophonie, le Département de Philologie Romane a organisé le 24 mars 2022 la Conférence scientifique des étudiants, un événement soutenu par le Bureau National de l’AUF Moldavie. L’activité prévue a eu lieu en ligne et a eu comme objectif la présentation des principaux résultats scientifiques des étudiantes de la Faculté de Langues et Littératures étrangères et la promotion de la science en langue française.

Les membres du jury qui ont apprécié le travail scienfiques des étudiantes ont été: Anastasia Sava, enseignante de FLE, doctorante; Natalia Celpan-Patic, Responsable de projets francophones, Section Relations Internationales et Gestion de Projets, enseignante de FLE; Ana Bulat-Guzun, docteur en sciences de l’éducation. 

Les participantes qui ont partagé avec le public les résultats de leurs recherches ont obtenu les places suivantes:

  • Première place: Sacara Andriana, étudiante en quatrième année (coordinateur scientifique: Natalia Avornicesă, maître de conférences, docteur en sciences de l’éducation);
  • Deuxième place: Harea Irina, étudiante en master (coordinateur scientifique: Natalia Avornicesă, maître de conférences, docteur en sciences de l’éducation); Negură Alina, étudiante en quatrième année (coordinateur scientifique : Angela Solcan, maître de conférences, docteur en sciences de l’éducation); Culiuc Dumitrița, étudiante en quatrième année (coordinateur scientifique: Natalia Avornicesă, maître de conférences, docteur en sciences de l’éducation);
  • Troisième place: Cațer Eugenia, étudiante en master (coordinateur scientifique: Maria Guzun, enseignante de FLE); Somnic Ecaterina, étudiante en quatrième année (coordinateur scientifique: Maria Guzun, enseignante de FLE); Rupet Alina, étudiante en master (coordinateur scientifique: Natalia Avornicesă, maître de conférences, docteur en sciences de l’éducation).

À l’événement a été présente madame Ludmila Armașu-Canțîr, Vice-Rectrice de la Science et des Relations Internationales, qui a souligné l’importance de cet événement pour la communauté scientifique des étudiants de l’Université pédagogique d’État «Ion Creanga» et pour les Journées de la Francophonie. Le chef de département de Philologie Romane, monsieur Radu Melniciuc, docteur en philologie, a salué les participantes et les a encouragées dans leur travail scientifique.

Félicitations aux participantes et aux coordinateurs scientifiques!

Vive la Francophonie! Vive la Science!

_____________

În cadrul Zilelor Francofoniei, Departamentul de Filologie Romanică a organizat la 24 martie 2022 Conferința Științifică a studenților, eveniment susținut de Biroul Național AUF Moldova. Activitatea, ce a avut loc online, a avut drept obiectiv prezentarea principalelor rezultate științifice ale studentelor Facultății de Limbi și Literaturi Străine și promovarea științei în limba franceză.

Juriul, care a apreciat calitatea științifică a prezentărilor, a fost compus din următorii membri: Anastasia Sava, doctorandă; Natalia Celpan-Patic, doctorandă, responsabilă de proiecte francofone, Secția Relații Internaționale și Gestionarea Proiectelor; Ana Bulat-Guzun, doctor în științe ale educației.

Participantele ce au prezentat în fața publicului rezultatele științifice au obținut următoarele locuri:

  • Locul întâi: Sacara Andriana, studentă a anului patru (conducător științific: Natalia Avornicesă, doctor conferențiar);
  • Locul doi: Harea Irina, studentă la master (conducător științific: Natalia Avornicesă, doctor conferențiar) ; Negură Alina, studentă a anului patru (conducător științific: Angela Solcan, doctor conferențiar); Culiuc Dumitrița, studentă a anului patru (conducător științific: Natalia Avornicesă, doctor conferențiar).
  • Locul trei: Cațer Eugenia, studentă la master (conducător științific: Maria Guzun, lector); Somnic Ecaterina, studentă a anului patru (conducător științific: Maria Guzun, lector); Rupet Alina, (conducător științific: Natalia Avornicesă, doctor conferențiar).

La eveniment a fost prezentă doamna Ludmila Armașu-Canțîr, Prorector pentru știință și relații internaționale. Dumneaiei a subliniat importanța acestei activități pentru comunitatea științifică a studenților Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și pentru zilele Francofoniei. De asemenea, cu un cuvânt de salut a venit și domnul Radu Melniciuc, doctor în filologie, șeful Catedrei de Filologie Romanică. Dumnealui a încurajat participantele în ulterioarele cercetări științifice.

Felicitări participantelor și conducătorilor științifici! Trăiască Francofonia! Trăiască știința!

Loading