Acord de colaboare semnat între Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi Universitatea de Stat din Comrat

Astăzi, 21 martie 2022, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi Universitatea de Stat din Comrat, exprimând dorinţa comună de a îmbunătăţi şi consolida colaborarea bilaterală în domeniul educației, cercetării științifice şi învăţământului superior, au semnat un acord de colaborare.

Scopul prezentului acord constă în facilitarea și promovarea schimburilor între părți în domeniul academic și de cercetare în arii comune, cât și dezvoltarea programelor de studii și a titlurilor comune la ciclurile I, II, III în contextul cooperării internaționale, asigurării calității, internaționalizării programelor de studii și recunoașterea lor.

Rectorul UPSC, Alexandra BARBĂNEAGRĂ, și-a exprimat disponibilitatea de a coopera, fiind convinsă de necesitatea de a acționa împreună pentru a crea oportunități în vederea  efectuării cercetărilor în domeniile de interes comun, elaborării proiectelor europene şi internaţionale de cercetare, precum ERASMUS+ etc.

La rândul său, Serghei ZAHARIA, rectorul USC, a menționat că acest acord își propune să faciliteze participarea bilaterală a profesorilor şi studenţilor la simpozioanele internaţionale cu tematică de interes comun, susținerea mobilității academice a cercetătorilor și studenților, pe bază de invitație, pentru realizarea unor studii comune, lecții publice etc.

Prin recentul acord, cele două instituții superioare de învățământ au consemnat o nouă etapă în dezvoltarea unei colaborări cu rezultate fructuoase pentru ambele părți.

 442 – vizualizări în total,  1 – astăzi