UPSC la primul forum francofon al calității în învățământul superior din Europa Centrală și Orientală

In perioada 24-25 februarie 2022 la Universitatea Franceză din Armenia (UFAR) a avut loc primul Forum francofon despre asigurarea calității în învățământul superior din Europa Centrală și Orientală cu tema: Tendințele și provocările asigurării calității pentru un învățământ superior flexibil și de calitate post COVID-19. Evenimentul a fost organizat grație parteneriatului dintre UNESCO, Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), Ministerul Educației, Științei, Culturii și Sportului din Armenia și Universitatea Franceză din Armenia.

Forumul a constituit o platformă de dialog, dezvoltare profesională, schimb de experiențe și bune practici între principalii actori instituționali, promotori ai demersului privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior membre ale AUF.

Evenimentul a reunit peste patruzeci de reprezentanți (rectori, prorectori, președinți, vice-președinți, decani, responsabili de asigurarea calității, reprezentanți ai agențiilor de asigurare a calității, cercetători, studenți), care au analizat provocările universităților și ale sistemelor de asigurare a calității în perioada pandemiei de COVID-19 și au formulat soluții și recomandări privind guvernanța și autonomia universitară, responsabilitatea socială, relațiile universităților cu piața muncii.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a fost reprezentată de dna Lucia SAVA, dr., conf. univ., care a prezentat comunicarea: „Sistemul de asigurare a calității din Republica Moldova: perspective europene și particularități locale”.

 972 – vizualizări în total,  6 – astăzi