Masa rotundă „Probleme actuale ale didacticii: Elaborarea proiectului didactic”

Astăzi, 28 februarie 2022, catedra Filologie Engleză din cadrul Facultății Limbi și Literaturi Străine, UPSC, a realizat în format online masa rotundă „Probleme actuale ale didacticii: Elaborarea proiectului didactic” .

Evenimentul a întrunit 49 participanți, dintre care 35 cadre didactice din instituțiile preuniversitare din Chișinău, studenți, masteranzi și cadre didactice de la catedra Filologie Engleză.

Scopul acestui eveniment: compatibilizarea cerințelor de întocmire a unui proiect didactic pentru a corespunde celor propuse de MEC și instituțiile unde își desfășoară practica pedagogică de specialitate studenții catedrei Filologie engleză.

În deschidere, cu un cuvânt de salut s-a adresat participanților dna Golubovschi Oxana,dr., șef catedră Filologie engleză. În discuție au fost abordate următoarele subiecte:

– Structura proiectului didactic – Sagoian Eraneac, dr., catedra Filologie engleză

– Analiza SWOT a studentului stagiar – Postică Oxana, profesor l.engleză, IPLT “Traian”

– Practica pedagogică prin ochii stagiarilor – Novosuțchi N., Spânu V., Straton A., studenți FLLS

În cadrul evenimentului s-au identificat arii de îmbunătățire a curicula cursurilor universitare de didactică a limbii engleze și a ghidului de realizare a practicii pedagogice.

Evenimentul a fost organizat grație dnei Mardari Alina, lector univ. și a dnei Nazaru Cristina, lector univ.

Aducem mulțumiri participanților invitați pentru implicare activă în organizarea și realizarea evenimentului!

 360 – vizualizări în total,  1 – astăzi